Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2021, oktober

Arbetskraftsundersökning 2021, augusti

2021
augusti
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer