Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2021, november

Arbetskraftsundersökning 2021, maj

2021
maj
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer