Liitetaulukko 22. Työvoima sukupuolen ja iän mukaan 2020/I - 2021/I

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2020/I 2021/I 2020/I - 2021/I 2020/I - 2021/I
1000 henkilöä 1000 henkilöä 1000 henkilöä Prosenttia, %
Sukupuoli Ikäluokka        
Sukupuolet yhteensä 15-74 2 681 2 700 19 0,7
15-64 2 606 2 616 11 0,4
15-24 285 283 -3 -0,9
25-34 579 588 8 1,4
35-44 621 635 13 2,2
45-54 597 589 -9 -1,5
55-64 523 523 0 0,0
65-74 75 84 8 10,7
Miehet 15-74 1 395 1 406 11 0,8
15-64 1 346 1 353 7 0,5
15-24 146 144 -1 -0,9
25-34 317 313 -4 -1,4
35-44 331 337 5 1,6
45-54 299 300 1 0,2
55-64 253 260 7 2,7
65-74 49 53 4 8,8
Naiset 15-74 1 286 1 294 7 0,6
15-64 1 260 1 263 3 0,3
15-24 140 138 -1 -0,8
25-34 262 275 13 4,9
35-44 290 298 8 2,8
45-54 298 289 -10 -3,2
55-64 270 263 -7 -2,5
65-74 27 31 4 14,1

Lähde: Työvoimatutkimus 2021, maaliskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Taskinen 029 551 2690, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 04.05.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. maaliskuu 2021, Liitetaulukko 22. Työvoima sukupuolen ja iän mukaan 2020/I - 2021/I . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2021/03/tyti_2021_03_2021-05-04_tau_022_fi.html