Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2021, april

Tabellbilaga 21. Befolkning efter kön och ålder 2020/I - 2021/I

  År/Kvartal Förändring Förändring
2020/I 2021/I 2020/I - 2021/I 2020/I - 2021/I
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Åldersgrupp        
Båda könen 15-74 4 131 4 126 -6 -0,1
15-64 3 424 3 419 -5 -0,2
15-24 610 607 -3 -0,6
25-34 707 709 2 0,2
35-44 708 713 5 0,7
45-54 670 665 -5 -0,7
55-64 728 725 -3 -0,5
65-74 708 707 -0 -0,1
Män 15-74 2 077 2 076 -2 -0,1
15-64 1 745 1 745 -0 0,0
15-24 316 310 -6 -1,8
25-34 363 363 1 0,2
35-44 365 366 2 0,5
45-54 341 343 2 0,6
55-64 361 362 1 0,3
65-74 332 331 -1 -0,4
Kvinnor 15-74 2 054 2 050 -4 -0,2
15-64 1 679 1 674 -5 -0,3
15-24 294 297 2 0,8
25-34 344 346 1 0,3
35-44 344 347 3 0,9
45-54 329 322 -7 -2,0
55-64 367 362 -5 -1,2
65-74 375 376 1 0,2

Källa: Arbetskraftsundersökning 2021, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 04.05.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. mars 2021, Tabellbilaga 21. Befolkning efter kön och ålder 2020/I - 2021/I . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.6.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2021/03/tyti_2021_03_2021-05-04_tau_021_sv.html