Liitetaulukko 44. Palkansaajien alle vuoden kestäneet erityyppiset työsuhteet palkansaajan iän ja sukupuolen mukaan vuonna 2020, 15-64-vuotiaat, %

  Palkansaajien alle vuoden kestäneet työsuhteet, %
Ikäluokka
15-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Sukupuoli              
Sukupuolet yhteensä Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
- jatkuva kokoaikatyö 38,8 22,2 42,2 51,0 54,1 38,2
- jatkuva osa-aikatyö 12,7 21,5 9,7 8,0 7,2 9,4
- määräaikainen kokoaikatyö 33,6 34,8 36,3 31,9 27,3 33,2
- määräaikainen osa-aikatyö 14,9 21,6 11,8 9,1 11,5 19,3
Määräaikainen työ yhteensä 48,5 56,4 48,1 41,0 38,7 52,4
Osa-aikainen työ yhteensä 27,6 43,1 21,5 17,1 18,7 28,7
Miehet Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
- jatkuva kokoaikatyö 46,7 28,2 50,1 62,9 64,3 46,0
- jatkuva osa-aikatyö 9,8 18,4 5,5 6,7 . .
- määräaikainen kokoaikatyö 32,4 37,7 34,7 25,5 22,8 31,2
- määräaikainen osa-aikatyö 11,1 15,6 9,8 . 9,2 14,6
Määräaikainen työ yhteensä 43,5 53,4 44,4 30,4 32,0 45,8
Osa-aikainen työ yhteensä 20,9 34,0 15,2 11,6 12,9 22,8
Naiset Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
- jatkuva kokoaikatyö 31,8 16,5 35,0 41,7 45,4 32,1
- jatkuva osa-aikatyö 15,2 24,3 13,5 9,0 10,1 .
- määräaikainen kokoaikatyö 34,7 32,0 37,8 36,9 31,0 34,7
- määräaikainen osa-aikatyö 18,2 27,2 13,7 12,4 13,4 22,9
Määräaikainen työ yhteensä 52,9 59,1 51,4 49,3 44,4 57,6
Osa-aikainen työ yhteensä 33,4 51,5 27,2 21,4 23,5 33,2

Lähde: Työvoimatutkimus 2020. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ulla Hannula 029 551 2924, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 4.3.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. työllisyys ja työttömyys 2020, Liitetaulukko 44. Palkansaajien alle vuoden kestäneet erityyppiset työsuhteet palkansaajan iän ja sukupuolen mukaan vuonna 2020, 15-64-vuotiaat, % . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.6.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2020/13/tyti_2020_13_2021-03-04_tau_044_fi.html