Liitetaulukko 34. Työlliset ammatin (Ammattiluokitus 2010) ja sukupuolen mukaan vuonna 2020, 15-74-vuotiaat

  Työlliset, 1000 henkilöä
Sukupuolet yhteensä Miehet Naiset
Ammattikoodi Ammatti      
  Ammatit yhteensä 2 528 1 314 1 214
01 Johtajat 69 43 26
11 Johtajat, ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat 11 6 5
12 Hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat 23 16 7
13 Tuotantotoiminnan ja yhteiskunnan peruspalvelujen johtajat 31 19 12
14 Hotelli- ja ravintola-alan, vähittäiskaupan ja muiden palvelualojen johtajat 5 3 .
02 Erityisasiantuntijat 734 377 357
21 Luonnontieteiden ja tekniikan erityisasiantuntijat 180 138 42
22 Terveydenhuollon erityisasiantuntijat 46 13 32
23 Opettajat ja muut opetusalan erityisasiantuntijat 149 38 110
24 Liike-elämän ja hallinnon erityisasiantuntijat 157 73 83
25 Tieto- ja viestintäteknologian erityisasiantuntijat 111 83 28
26 Lainopilliset, sosiaalialan ja kulttuurialan erityisasiantuntijat 91 31 61
3 Asiantuntijat 493 217 276
31 Luonnontieteiden ja tekniikan asiantuntijat 99 82 17
32 Terveydenhuollon asiantuntijat 115 17 98
33 Liike-elämän ja hallinnon asiantuntijat 168 74 93
34 Lainopilliset avustajat sekä sosiaali- ja kulttuurialan asiantuntijat 87 25 62
35 Informaatio- ja tietoliikenneteknologian asiantuntijat 24 18 6
4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 129 35 93
41 Toimistotyöntekijät 38 5 33
42 Asiakaspalvelutyöntekijät 34 8 26
43 Laskennan ja varastoinnin toimistotyöntekijät 34 13 21
44 Muut toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 22 9 13
5 Palvelu- ja myyntityöntekijät 438 134 304
51 Palvelutyöntekijät 111 48 63
52 Myyjät, kauppiaat ym. 137 49 87
53 Hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijät 172 23 149
54 Suojelu- ja vartiointityöntekijät 18 14 4
6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 78 54 24
61 Maanviljelijät ja eläintenkasvattajat ym. 68 46 23
62 Metsä- ja kalatalouden työntekijät 9 8 .
7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 250 229 21
71 Rakennustyöntekijät ym. (pl. sähköasentajat) 99 94 5
72 Konepaja- ja valimotyöntekijät sekä asentajat ja korjaajat 80 77 3
73 Käsityötuotteiden valmistajat, hienomekaanikot sekä painoalan työntekijät 8 5 3
74 Sähkö- ja elektroniikka-alan työntekijät 43 41 .
75 Elintarvike-, puutyö- ja vaatetus- ja jalkinealan valmistustyöntekijät ym. 21 12 9
8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 178 152 26
81 Prosessityöntekijät 51 35 16
82 Teollisuustuotteiden kokoonpanijat 14 10 4
83 Kuljetustyöntekijät 113 107 6
9 Muut työntekijät 146 62 85
91 Siivoojat, kotiapulaiset ja muut puhdistustyöntekijät 60 10 50
92 Maa-, metsä- ja kalatalouden avustavat työntekijät 5 2 3
93 Teollisuuden ja rakentamisen avustavat työntekijät 50 38 13
94 Avustavat keittiö- ja ruokatyöntekijät 20 5 15
95 Katumyyjät, kengänkiillottajat ym. 3 . .
96 Katujen puhtaanapidon ja jätehuollon työntekijät ym. 7 6 .
00 Sotilaat 10 9 .
01 Upseerit 5 5 .
02 Aliupseerit 4 4 .

Lähde: Työvoimatutkimus 2020. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ulla Hannula 029 551 2924, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 4.3.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. työllisyys ja työttömyys 2020, Liitetaulukko 34. Työlliset ammatin (Ammattiluokitus 2010) ja sukupuolen mukaan vuonna 2020, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.6.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2020/13/tyti_2020_13_2021-03-04_tau_034_fi.html