Liitetaulukko 32. Työlliset toimialan (TOL 2008) ja työnantajasektorin mukaan vuonna 2020, 15-74-vuotiaat

  Työlliset, 1000 henkilöä
Työnantajasektorit yhteensä Yksityinen sektori Julkinen sektori
Toimiala TOL 2008      
Toimialat yhteensä 00-99 2 528 1 871 652
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 99 94 4
C Teollisuus 10-33 329 329 .
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 30 28 .
F Rakentaminen 41-43 188 184 4
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 270 269 .
H Kuljetus ja varastointi 49-53 134 131 2
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 78 71 7
J Informaatio ja viestintä 58-63 130 121 9
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 81 79 .
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 199 164 35
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 113 95 18
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 121 . 119
P Koulutus 85 189 34 155
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 411 134 276
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 65 48 17
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 84 83 .

Lähde: Työvoimatutkimus 2020. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ulla Hannula 029 551 2924, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 4.3.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. työllisyys ja työttömyys 2020, Liitetaulukko 32. Työlliset toimialan (TOL 2008) ja työnantajasektorin mukaan vuonna 2020, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.6.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2020/13/tyti_2020_13_2021-03-04_tau_032_fi.html