Liitetaulukko 24. Työttömät ja työttömyysasteet aluehallintovirastojen (AVI) mukaan vuosina 2016 - 2020, 15-74-vuotiaat

  Työttömät, 1000 henkilöä Työttömyysaste, %
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Aluehallintovirasto                    
Koko maa 237 234 202 184 213 8,8 8,6 7,4 6,7 7,8
Etelä-Suomen AVI 92 94 87 79 91 7,7 7,9 7,1 6,5 7,4
Lounais-Suomen AVI 32 29 23 21 25 9,6 8,7 6,7 6,2 7,3
Itä-Suomen AVI 28 26 21 20 23 11,0 10,1 8,3 7,9 9,4
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI 53 54 45 38 47 9,1 9,2 7,5 6,3 7,7
Pohjois-Suomen AVI 22 21 18 19 19 9,9 9,3 7,8 8,0 8,3
Lapin AVI 9 9 7 7 8 10,7 10,5 8,9 8,3 9,3
Ahvenanmaan valtionvirasto 1 0 1 1 1 4,0 2,6 3,6 3,6 3,4

Lähde: Työvoimatutkimus 2020. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ulla Hannula 029 551 2924, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 4.3.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. työllisyys ja työttömyys 2020, Liitetaulukko 24. Työttömät ja työttömyysasteet aluehallintovirastojen (AVI) mukaan vuosina 2016 - 2020, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.6.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2020/13/tyti_2020_13_2021-03-04_tau_024_fi.html