Liitetaulukko 18. Työllisten tehdyt työtunnit, mukaan lukien sivutyötunnit, toimialan (TOL 2008) mukaan vuosina 2016 - 2020, 15-74-vuotiaat

  Tehdyt työtunnit, 1000 tuntia
Vuosi
2016 2017 2018 2019 2020
Toimiala TOL 2008          
Toimialat yhteensä 00-99 4 011 631 4 040 418 4 132 662 4 141 593 4 062 562
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 199 370 195 847 198 151 207 248 197 948
C Teollisuus 10-33 565 129 571 065 580 607 567 336 554 183
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 48 986 49 881 40 863 42 762 50 858
F Rakentaminen 41-43 328 793 339 621 359 368 343 233 343 201
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 471 247 457 074 473 961 463 351 434 125
H Kuljetus ja varastointi 49-53 246 941 239 529 245 812 246 251 219 290
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 131 057 126 413 132 013 143 315 107 099
J Informaatio ja viestintä 58-63 172 015 179 282 191 948 207 367 218 481
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 125 599 132 842 126 686 128 919 136 595
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 270 848 286 101 291 407 286 334 321 035
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 172 335 178 653 176 366 191 475 179 281
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 184 425 188 650 186 712 184 410 197 951
P Koulutus 85 242 550 255 502 256 830 260 815 268 753
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 624 089 614 756 640 750 636 502 624 276
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 89 154 90 650 88 588 92 004 83 320
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 126 568 126 042 129 889 128 962 115 747

Lähde: Työvoimatutkimus 2020. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ulla Hannula 029 551 2924, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 4.3.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. työllisyys ja työttömyys 2020, Liitetaulukko 18. Työllisten tehdyt työtunnit, mukaan lukien sivutyötunnit, toimialan (TOL 2008) mukaan vuosina 2016 - 2020, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.6.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2020/13/tyti_2020_13_2021-03-04_tau_018_fi.html