Liitetaulukko 16. Palkansaajat työsuhteen tyypin ja sukupuolen mukaan vuosina 2011 - 2020, 15-74-vuotiaat

  Palkansaajat, 1000 henkilöä
Vuosi
2011    2012   2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020   
Sukupuoli                      
Sukupuolet yhteensä Palkansaajat yhteensä 2 143 2 146 2 127 2 105 2 090 2 105 2 147 2 204 2 220 2 189
- jatkuva kokoaikatyö 1 585 1 588 1 580 1 558 1 549 1 545 1 571 1 608 1 624 1 633
- jatkuva osa-aikatyö 222 222 217 218 219 227 232 234 247 230
- määräaikainen kokoaikatyö 251 247 243 241 235 239 245 252 240 227
- määräaikainen osa-aikatyö 85 89 88 88 87 94 100 110 110 98
Määräaikainen työ yhteensä 336 336 330 329 322 333 345 363 350 326
Osa-aikatyö yhteensä 307 311 304 306 306 321 332 344 357 328
Miehet Palkansaajat yhteensä 1 052 1 047 1 036 1 023 1 015 1 034 1 064 1 094 1 101 1 087
- jatkuva kokoaikatyö 851 847 846 827 817 830 855 875 887 880
- jatkuva osa-aikatyö 67 66 61 67 71 69 68 72 72 74
- määräaikainen kokoaikatyö 105 105 100 101 97 101 105 109 102 97
- määräaikainen osa-aikatyö 30 29 30 28 30 34 36 38 40 36
Määräaikainen työ yhteensä 135 134 129 129 127 136 141 147 143 133
Osa-aikatyö yhteensä 96 95 91 95 101 103 104 110 112 110
Naiset Palkansaajat yhteensä 1 091 1 099 1 090 1 082 1 076 1 071 1 083 1 110 1 119 1 102
- jatkuva kokoaikatyö 734 741 734 730 733 715 716 732 737 754
- jatkuva osa-aikatyö 155 156 155 151 149 159 164 162 175 156
- määräaikainen kokoaikatyö 146 142 143 140 138 137 140 143 137 130
- määräaikainen osa-aikatyö 56 60 58 60 56 60 64 73 70 62
Määräaikainen työ yhteensä 202 202 201 200 194 197 204 216 207 192
Osa-aikatyö yhteensä 211 216 213 211 205 219 227 235 245 218

Lähde: Työvoimatutkimus 2020. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ulla Hannula 029 551 2924, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 4.3.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. työllisyys ja työttömyys 2020, Liitetaulukko 16. Palkansaajat työsuhteen tyypin ja sukupuolen mukaan vuosina 2011 - 2020, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.6.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2020/13/tyti_2020_13_2021-03-04_tau_016_fi.html