Liitetaulukko 15. Osa-aikatyölliset toimialan (TOL 2008) mukaan vuosina 2016 - 2020, 15-74-vuotiaat

  Osa-aikatyölliset, 1000 henkilöä
Vuosi
2016    2017    2018    2019    2020   
Toimiala TOL 2008          
Toimialat yhteensä 00-99 399 408 424 439 414
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 26 24 25 25 26
C Teollisuus 10-33 19 18 22 20 20
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 . . . . 2
F Rakentaminen 41-43 13 13 15 13 12
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 70 73 72 73 64
H Kuljetus ja varastointi 49-53 21 23 22 21 22
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 30 32 29 34 28
J Informaatio ja viestintä 58-63 8 9 11 12 10
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 9 9 8 9 10
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 24 27 30 31 34
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 26 22 24 26 22
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 5 6 7 6 7
P Koulutus 85 29 28 31 29 29
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 68 70 72 79 74
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 23 25 25 28 24
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 25 26 28 28 26

Lähde: Työvoimatutkimus 2020. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ulla Hannula 029 551 2924, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 4.3.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. työllisyys ja työttömyys 2020, Liitetaulukko 15. Osa-aikatyölliset toimialan (TOL 2008) mukaan vuosina 2016 - 2020, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.6.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2020/13/tyti_2020_13_2021-03-04_tau_015_fi.html