Liitetaulukko 13. Palkansaajat työnantajasektorin ja sukupuolen mukaan vuosina 2011 - 2020, 15-74-vuotiaat

  Palkansaajat, 1000 henkilöä
Vuosi
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Sukupuoli Työnantajasektori                    
Sukupuolet yhteensä Työnantajasektorit yhteensä 2 143 2 146 2 127 2 105 2 090 2 105 2 147 2 204 2 220 2 189
Yksityinen sektori 1 466 1 472 1 451 1 422 1 414 1 440 1 468 1 527 1 547 1 531
Julkinen sektori 667 666 668 673 668 657 674 672 669 652
- valtio 151 144 142 139 136 129 141 140 138 157
- kunta 517 522 526 534 532 528 533 532 531 495
Miehet Työnantajasektorit yhteensä 1 052 1 047 1 036 1 023 1 015 1 034 1 064 1 094 1 101 1 087
Yksityinen sektori 857 860 846 827 829 848 869 899 906 901
Julkinen sektori 191 184 188 192 183 183 193 193 194 184
- valtio 74 70 68 69 68 65 68 69 70 73
- kunta 117 114 120 123 115 118 125 124 124 110
Naiset Työnantajasektorit yhteensä 1 091 1 099 1 090 1 082 1 076 1 071 1 083 1 110 1 119 1 102
Yksityinen sektori 608 612 605 595 585 593 599 628 641 630
Julkinen sektori 476 481 480 481 485 474 481 479 475 468
- valtio 77 73 73 70 68 64 73 71 68 83
- kunta 399 408 407 411 417 410 408 408 407 385

Lähde: Työvoimatutkimus 2020. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ulla Hannula 029 551 2924, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 4.3.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. työllisyys ja työttömyys 2020, Liitetaulukko 13. Palkansaajat työnantajasektorin ja sukupuolen mukaan vuosina 2011 - 2020, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.6.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2020/13/tyti_2020_13_2021-03-04_tau_013_fi.html