Liitetaulukko 3. Työvoimaosuudet iän ja sukupuolen mukaan vuosina 2011 - 2020

  Työvoimaosuus, %
Ikäluokka
15-74 15-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74
Sukupuoli Vuosi                
Sukupuolet yhteensä 2011 66,1 74,5 49,0 83,9 89,9 89,1 60,9 8,8
2012 66,0 74,8 50,1 83,0 89,5 89,2 62,3 9,6
2013 65,5 74,7 50,3 82,8 88,4 88,9 62,9 9,4
2014 65,4 75,0 50,5 82,2 88,5 89,0 63,8 10,3
2015 65,6 75,4 50,5 82,5 88,2 89,2 65,2 11,1
2016 65,3 75,5 50,7 81,8 88,1 89,0 66,4 10,8
2017 65,8 76,4 51,8 82,0 88,2 90,1 67,8 10,8
2018 66,5 77,5 51,6 83,3 89,7 90,3 70,3 11,2
2019 66,6 77,9 52,3 83,6 89,2 90,2 71,5 11,5
2020 66,3 77,8 50,4 83,6 89,0 90,0 73,0 11,1
Miehet 2011 68,7 76,3 47,5 90,6 92,9 89,4 61,4 11,9
2012 68,2 76,2 48,3 89,2 92,6 89,4 61,6 12,9
2013 67,6 76,0 47,9 89,3 92,3 88,8 61,5 12,5
2014 67,4 76,0 48,7 88,0 91,9 88,7 61,9 13,9
2015 67,4 76,3 48,0 88,6 91,2 88,9 63,2 14,5
2016 67,5 76,9 48,5 88,0 91,2 89,9 65,1 13,7
2017 68,1 77,8 49,6 87,3 91,3 90,8 67,5 14,2
2018 68,6 78,7 48,7 89,1 92,6 90,5 69,7 14,5
2019 68,9 79,1 51,3 88,4 92,5 90,0 70,5 15,0
2020 68,7 79,1 49,7 88,8 91,9 89,1 72,5 15,4
Naiset 2011 63,5 72,6 50,4 76,9 86,7 88,8 60,4 6,0
2012 63,8 73,4 52,0 76,5 86,3 89,1 62,9 6,7
2013 63,4 73,4 52,8 75,9 84,4 89,0 64,3 6,6
2014 63,4 73,9 52,4 76,0 84,9 89,4 65,5 7,1
2015 63,7 74,4 53,2 76,0 85,0 89,4 67,2 8,1
2016 63,1 74,1 53,1 75,3 84,8 88,1 67,6 8,2
2017 63,5 74,9 54,1 76,4 85,0 89,4 68,2 7,7
2018 64,3 76,2 54,6 77,2 86,6 90,2 70,8 8,1
2019 64,3 76,6 53,3 78,6 85,7 90,3 72,4 8,3
2020 63,9 76,5 51,3 78,1 86,0 90,9 73,5 7,2

Lähde: Työvoimatutkimus 2020. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ulla Hannula 029 551 2924, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 4.3.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. työllisyys ja työttömyys 2020, Liitetaulukko 3. Työvoimaosuudet iän ja sukupuolen mukaan vuosina 2011 - 2020 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.6.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2020/13/tyti_2020_13_2021-03-04_tau_003_fi.html