Liitetaulukko 1. Väestö työmarkkina-aseman ja sukupuolen mukaan vuosina 2011 - 2020, 15-74-vuotiaat

  Väestö Työvoima Työlliset Työttömät Työvoiman ulkopuolella olevat
1000 henkilöä 1000 henkilöä 1000 henkilöä 1000 henkilöä 1000 henkilöä
Sukupuoli Vuosi          
Sukupuolet yhteensä 2011 4 059 2 682 2 474 209 1 376
2012 4 075 2 690 2 483 207 1 385
2013 4 087 2 676 2 457 219 1 411
2014 4 095 2 679 2 447 232 1 416
2015 4 102 2 689 2 437 252 1 413
2016 4 109 2 685 2 448 237 1 424
2017 4 114 2 707 2 473 234 1 407
2018 4 124 2 742 2 540 202 1 382
2019 4 128 2 750 2 566 184 1 378
2020 4 133 2 741 2 528 213 1 392
Miehet 2011 2 032 1 395 1 278 117 637
2012 2 041 1 392 1 277 115 648
2013 2 047 1 383 1 261 122 664
2014 2 052 1 383 1 254 129 669
2015 2 056 1 386 1 249 137 671
2016 2 061 1 392 1 267 126 669
2017 2 066 1 407 1 282 125 659
2018 2 072 1 422 1 317 106 650
2019 2 075 1 429 1 327 103 646
2020 2 078 1 429 1 314 114 650
Naiset 2011 2 027 1 287 1 196 91 739
2012 2 034 1 298 1 206 92 736
2013 2 039 1 293 1 195 97 747
2014 2 043 1 296 1 193 103 747
2015 2 046 1 303 1 188 115 742
2016 2 047 1 293 1 182 111 755
2017 2 048 1 300 1 191 109 748
2018 2 052 1 319 1 223 96 732
2019 2 053 1 320 1 239 82 732
2020 2 054 1 312 1 214 98 742

Lähde: Työvoimatutkimus 2020. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ulla Hannula 029 551 2924, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 4.3.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. työllisyys ja työttömyys 2020, Liitetaulukko 1. Väestö työmarkkina-aseman ja sukupuolen mukaan vuosina 2011 - 2020, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.6.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2020/13/tyti_2020_13_2021-03-04_tau_001_fi.html