Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2021, april

Tabellbilaga 6. Sysselsatta efter kön och ålder 2019/11 - 2020/11

  År/Månad Förändring Förändring
2019/11 2020/11 2019/11 - 2020/11 2019/11 - 2020/11
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Åldersgrupp        
Båda könen 15-74 2 543 2 540 -4 -0,1
15-64 2 457 2 455 -2 -0,1
15-24 230 227 -3 -1,4
25-34 545 555 10 1,8
35-44 614 604 -10 -1,7
45-54 585 581 -4 -0,7
55-64 481 488 6 1,3
65-74 87 85 -2 -2,2
Män 15-74 1 319 1 328 9 0,7
15-64 1 265 1 276 11 0,8
15-24 113 118 5 4,3
25-34 298 307 10 3,3
35-44 323 323 -1 -0,2
45-54 295 291 -3 -1,1
55-64 237 237 0 0,0
65-74 53 52 -2 -3,2
Kvinnor 15-74 1 224 1 212 -13 -1,0
15-64 1 191 1 178 -13 -1,1
15-24 117 109 -8 -6,9
25-34 248 248 0 0,0
35-44 291 281 -10 -3,4
45-54 291 290 -1 -0,3
55-64 245 251 6 2,6
65-74 33 33 0 -0,6

Källa: Arbetskraftsundersökning 2020, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ulla Hannula 029 551 2924, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 22.12.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. november 2020, Tabellbilaga 6. Sysselsatta efter kön och ålder 2019/11 - 2020/11 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.6.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2020/11/tyti_2020_11_2020-12-22_tau_006_sv.html