Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2021, april

Tabellbilaga 4. Arbetskraften efter kön och ålder 2019/11 - 2020/11

  År/Månad Förändring Förändring
2019/11 2020/11 2019/11 - 2020/11 2019/11 - 2020/11
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Åldersgrupp        
Båda könen 15-74 2 703 2 726 23 0,8
15-64 2 615 2 640 24 0,9
15-24 261 271 11 4,2
25-34 589 595 6 1,0
35-44 639 638 0 -0,1
45-54 608 609 1 0,2
55-64 519 526 7 1,3
65-74 88 87 -1 -1,6
Män 15-74 1 413 1 428 15 1,1
15-64 1 359 1 375 16 1,2
15-24 131 142 10 7,9
25-34 325 327 3 0,8
35-44 337 341 4 1,2
45-54 307 307 0 -0,1
55-64 260 259 -1 -0,3
65-74 54 53 -1 -1,4
Kvinnor 15-74 1 290 1 298 8 0,6
15-64 1 256 1 265 8 0,7
15-24 129 130 1 0,4
25-34 264 268 3 1,2
35-44 302 297 -4 -1,4
45-54 301 303 1 0,4
55-64 259 267 8 3,0
65-74 34 34 -1 -2,0

Källa: Arbetskraftsundersökning 2020, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ulla Hannula 029 551 2924, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 22.12.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. november 2020, Tabellbilaga 4. Arbetskraften efter kön och ålder 2019/11 - 2020/11 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.6.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2020/11/tyti_2020_11_2020-12-22_tau_004_sv.html