Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2021, april

Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2019/11 - 2020/11

  År/Månad Förändring
2019/11 2020/11 2019/11 - 2020/11
Procent, % Procent, % Procentenhet
Nyckeltal Kön      
Relativt sysselsättningstal, 15-64-åringar Båda könen 71,7 71,8 0,1
Män 72,6 73,3 0,7
Kvinnor 70,8 70,2 -0,6
Relativt arbetslöshetstal, 15–74-åringar Båda könen 5,9 6,9 0,9
Män 6,7 7,0 0,4
Kvinnor 5,1 6,7 1,6
Relativt arbetskraftstal, 15–74-åringar Båda könen 65,5 66,0 0,6
Män 68,0 68,8 0,7
Kvinnor 62,8 63,3 0,4

Källa: Arbetskraftsundersökning 2020, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ulla Hannula 029 551 2924, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 22.12.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. november 2020, Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2019/11 - 2020/11 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.6.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2020/11/tyti_2020_11_2020-12-22_tau_001_sv.html