Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2021, huhtikuu

Liitetaulukko 28. Työlliset toimialoittain (TOL 2008) 2019/I - 2020/I, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2019/I 2020/I 2019/I - 2020/I 2019/I - 2020/I
1000 henkilöä 1000 henkilöä 1000 henkilöä Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 2 513 2 528 15 0,6
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 99 94 -5 -5,4
Maatalous 01 67 64 -3 -5,0
C Teollisuus 10-33 314 323 9 2,7
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 44 43 -1 -2,3
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 47 44 -3 -6,2
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 42 48 5 12,4
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 55 51 -3 -6,3
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 94 102 8 8,7
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 33 35 2 7,6
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 22 29 6 28,8
F Rakentaminen 41-43 187 180 -7 -3,7
Talonrakentaminen 41 70 68 -2 -2,2
Erikoistunut rakennustoiminta 43 97 92 -5 -5,5
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 278 272 -6 -2,1
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 43 44 2 3,7
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 93 95 2 2,6
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 143 133 -10 -6,9
H Kuljetus ja varastointi 49-53 140 140 0 0,2
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 87 83 -4 -4,8
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 53 57 5 8,6
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 95 88 -7 -7,5
J Informaatio ja viestintä 58-63 116 128 12 10,4
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 77 78 1 1,1
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 181 198 16 9,0
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 70 77 7 10,0
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 113 109 -4 -3,7
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 64 62 -1 -2,0
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 121 114 -7 -5,9
P Koulutus 85 195 194 -1 -0,6
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 407 420 12 3,1
Terveyspalvelut 86 178 185 6 3,6
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 103 97 -6 -6,0
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 126 138 12 9,7
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 69 70 2 2,3
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 91 85 -6 -6,2
X Toimiala tuntematon 00 6 6 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2020, maaliskuu.Tilastokeskus

Lisätietoja: Tatu Leskinen 029 551 3285, Joanna Viinikka 029 551 3796, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 23.4.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. maaliskuu 2020, Liitetaulukko 28. Työlliset toimialoittain (TOL 2008) 2019/I - 2020/I, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.6.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2020/03/tyti_2020_03_2020-04-23_tau_028_fi.html