Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2020, maj

Tabellbilaga 25. Relativt sysselsättningstal efter kön och ålder 2019/I - 2020/I

  År/Kvartal Förändring
2019/I 2020/I 2019/I - 2020/I
Procent, % Procent, % Procentenhet
Kön Åldersgrupp      
Båda könen 15-74 60,9 61,2 0,3
15-64 71,0 71,6 0,5
15-24 39,1 37,2 -2,0
25-34 76,6 77,2 0,7
35-44 84,8 85,1 0,2
45-54 86,0 86,7 0,7
55-64 65,5 67,9 2,3
65-74 10,6 11,0 0,4
Män 15-74 62,4 62,7 0,3
15-64 71,6 71,8 0,3
15-24 36,8 34,6 -2,3
25-34 81,5 81,1 -0,4
35-44 87,6 87,9 0,3
45-54 85,2 85,3 0,1
55-64 63,1 66,0 2,9
65-74 14,0 15,0 1,0
Kvinnor 15-74 59,3 59,7 0,3
15-64 70,5 71,3 0,8
15-24 41,5 39,9 -1,6
25-34 71,3 73,0 1,7
35-44 82,0 82,1 0,1
45-54 86,8 88,1 1,3
55-64 67,9 69,6 1,8
65-74 7,5 7,3 -0,2

Källa: Arbetskraftsundersökning 2020, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tatu Leskinen 029 551 3285, Joanna Viinikka 029 551 3796, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 23.4.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. mars 2020, Tabellbilaga 25. Relativt sysselsättningstal efter kön och ålder 2019/I - 2020/I . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2020/03/tyti_2020_03_2020-04-23_tau_025_sv.html