Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2020, maj

Tabellbilaga 6. Sysselsatta efter kön och ålder 2019/03 - 2020/03

  År/Månad Förändring Förändring
2019/03 2020/03 2019/03 - 2020/03 2019/03 - 2020/03
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Åldersgrupp        
Båda könen 15-74 2 538 2 516 -21 -0,8
15-64 2 465 2 441 -24 -1,0
15-24 252 217 -35 -13,8
25-34 549 548 -1 -0,1
35-44 592 598 5 0,9
45-54 581 576 -5 -0,9
55-64 491 502 11 2,2
65-74 72 76 3 4,4
Män 15-74 1 311 1 288 -23 -1,7
15-64 1 262 1 239 -24 -1,9
15-24 122 97 -24 -20,0
25-34 300 298 -2 -0,8
35-44 320 319 0 -0,1
45-54 290 282 -7 -2,6
55-64 231 242 11 4,8
65-74 49 50 1 1,7
Kvinnor 15-74 1 226 1 228 2 0,1
15-64 1 203 1 202 -1 -0,1
15-24 130 120 -10 -8,0
25-34 249 250 2 0,7
35-44 273 279 6 2,2
45-54 292 294 2 0,8
55-64 260 259 0 -0,1
65-74 23 26 2 10,0

Källa: Arbetskraftsundersökning 2020, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tatu Leskinen 029 551 3285, Joanna Viinikka 029 551 3796, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 23.4.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. mars 2020, Tabellbilaga 6. Sysselsatta efter kön och ålder 2019/03 - 2020/03 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2020/03/tyti_2020_03_2020-04-23_tau_006_sv.html