Liitetaulukko 37. Palkallista ylityötä tutkimusviikolla tehneet palkansaajat sekä ylityötä tehneiden osuus palkansaajista toimialan (TOL 2008) mukaan vuonna 2019, 15-74-vuotiaat

  Palkansaajat yhteensä Palkallista ylityötä tehneet Palkallista ylityötä tehneiden osuus
1000 henkilöä 1000 henkilöä Prosenttia
Toimiala TOL 2008      
Toimialat yhteensä 00-99 2 220 286 12,9
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 36 5 12,9
C-E Teollisuus; sähkö-, lämpö-, vesi- ja jätehuolto yms. 10-39 333 48 14,5
F Rakentaminen 41-43 148 24 15,8
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 251 30 12,0
H Kuljetus ja varastointi 49-53 126 21 16,7
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 87 11 12,6
J Informaatio ja viestintä 58-63 112 15 13,8
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 70 8 11,8
M, N Liike-elämän palvelut 69-82 243 32 13,2
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 113 15 12,8
P Koulutus 85 181 14 7,5
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 398 51 12,8
R-U Taiteet, viihde ja virkistys; muu palvelutoiminta 90-99 116 12 10,2

Lähde: Työvoimatutkimus 2019. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ulla Hannula 029 551 2924, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 7.5.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. työllisyys ja työttömyys 2019, Liitetaulukko 37. Palkallista ylityötä tutkimusviikolla tehneet palkansaajat sekä ylityötä tehneiden osuus palkansaajista toimialan (TOL 2008) mukaan vuonna 2019, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.7.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2019/13/tyti_2019_13_2020-05-07_tau_037_fi.html