Liitetaulukko 9. Työlliset koulutusasteen ja sukupuolen mukaan vuosina 2010 - 2019, 15-74-vuotiaat

  Työlliset, 1000 henkilöä
Vuosi
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Sukupuoli Koulutusaste                    
Sukupuolet yhteensä Yhteensä 2 447 2 474 2 483 2 457 2 447 2 437 2 448 2 473 2 540 2 566
Toisen asteen koulutus (3,4) 1 116 1 120 1 139 1 120 1 103 1 098 1 103 1 097 1 116 1 128
Korkea-aste yhteensä (5,6,7,8) 965 997 1 003 1 025 1 043 1 057 1 064 1 102 1 129 1 164
- alin korkea-aste (5) 351 351 326 308 300 293 282 273 271 255
- alempi korkeakouluaste (6) 294 315 335 355 366 382 399 423 438 463
- ylempi korkeakoulu- tai tutkijakoulutusaste (7,8) 319 331 342 362 377 382 383 407 420 447
Ei perusasteen jälkeistä koulutusta tai koulutusaste tuntematon 367 357 342 312 302 282 282 274 294 274
Miehet Yhteensä 1 259 1 278 1 277 1 261 1 254 1 249 1 267 1 282 1 317 1 327
Toisen asteen koulutus (3,4) 614 622 632 623 608 607 620 623 640 648
Korkea-aste yhteensä (5,6,7,8) 427 438 438 449 457 461 466 479 489 509
- alin korkea-aste (5) 133 134 122 116 116 112 109 105 101 96
- alempi korkeakouluaste (6) 136 147 157 165 166 174 181 191 194 213
- ylempi korkeakoulu- tai tutkijakoulutusaste (7,8) 158 157 158 168 175 175 176 183 195 199
Ei perusasteen jälkeistä koulutusta tai koulutusaste tuntematon 218 217 208 189 190 180 181 180 188 170
Naiset Yhteensä 1 188 1 196 1 206 1 195 1 193 1 188 1 182 1 191 1 223 1 239
Toisen asteen koulutus (3,4) 502 498 507 497 495 491 483 473 477 480
Korkea-aste yhteensä (5,6,7,8) 538 558 565 575 586 595 598 623 640 655
- alin korkea-aste (5) 218 217 203 192 184 181 173 168 171 158
- alempi korkeakouluaste (6) 158 168 178 190 200 207 218 232 244 249
- ylempi korkeakoulu- tai tutkijakoulutusaste (7,8) 162 173 184 193 202 207 207 224 225 248
Ei perusasteen jälkeistä koulutusta tai koulutusaste tuntematon 149 139 134 123 112 102 101 94 106 103

Lähde: Työvoimatutkimus 2019. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ulla Hannula 029 551 2924, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 7.5.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. työllisyys ja työttömyys 2019, Liitetaulukko 9. Työlliset koulutusasteen ja sukupuolen mukaan vuosina 2010 - 2019, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.7.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2019/13/tyti_2019_13_2020-05-07_tau_009_fi.html