Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2020, april

Tabellbilaga 53. Relativt arbetslöshetstal efter kön och ålder 2017 - 2019

  År Förändring
2017 2018 2019 2018/2019
Procent, % Procent, % Procent, % Procentenhet
Kön Åldersgrupp        
Båda könen 15-74 8,6 7,4 6,7 -0,7
15-64 8,8 7,5 6,8 -0,7
15-24 20,1 17,0 17,2 0,2
25-34 8,7 7,8 6,6 -1,2
35-44 6,3 5,1 4,4 -0,7
45-54 6,4 5,3 4,3 -1,0
55-64 7,8 6,9 6,6 -0,3
Män 15-74 8,9 7,4 7,2 -0,2
15-64 9,1 7,6 7,4 -0,3
15-24 20,9 17,3 18,7 1,5
25-34 8,8 7,7 6,7 -1,0
35-44 6,0 5,1 4,4 -0,8
45-54 7,0 5,3 4,8 -0,5
55-64 8,7 7,8 8,1 0,2
Kvinnor 15-74 8,4 7,3 6,2 -1,1
15-64 8,5 7,4 6,3 -1,1
15-24 19,3 16,8 15,6 -1,2
25-34 8,6 7,9 6,6 -1,4
35-44 6,5 5,1 4,5 -0,6
45-54 5,8 5,4 3,8 -1,6
55-64 7,0 6,0 5,2 -0,8

Källa: Arbetskraftsundersökning 2019, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsi Toivonen 029 551 3535, Joanna Viinikka 029 551 3796, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.1.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2019, Tabellbilaga 53. Relativt arbetslöshetstal efter kön och ålder 2017 - 2019 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 31.5.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2019/12/tyti_2019_12_2020-01-24_tau_053_sv.html