Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2020, april

Tabellbilaga 51. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter landskap (2011) 2017 - 2019

  År Förändring Förändring
2017 2018 2019 2018/2019 2018/2019
1000 personer 1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Landskap          
Hela landet 2 473 2 540 2 566 26 1,0
Nyland 816 839 854 15 1,8
Egentliga Finland 213 224 224 0 0,1
Satakunta 92 96 96 0 -0,3
Egentliga Tavastland 79 79 78 0 -0,5
Birkaland 225 233 238 5 2,2
Päijänne-Tavastland 85 88 89 1 1,6
Kymmenedalen 70 71 71 0 -0,3
Södra Karelen 52 54 54 0 0,5
Södra Savolax 59 60 59 -1 -1,2
Norra Savolax 106 106 107 1 0,5
Norra Karelen 65 68 66 -2 -2,6
Mellersta Finland 116 118 122 4 3,1
Södra Österbotten 84 87 89 1 1,7
Österbotten 82 84 83 -1 -0,7
Mellersta Österbotten 31 30 30 0 1,0
Norra Österbotten 180 184 182 -1 -0,7
Kajanaland 29 28 29 1 3,5
Lappland 73 76 79 2 3,0
Åland 16 15 15 0 -2,5

Källa: Arbetskraftsundersökning 2019, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsi Toivonen 029 551 3535, Joanna Viinikka 029 551 3796, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.1.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2019, Tabellbilaga 51. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter landskap (2011) 2017 - 2019 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 31.5.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2019/12/tyti_2019_12_2020-01-24_tau_051_sv.html