Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2021, januari

Tabellbilaga 44. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2017 - 2019

  År Förändring
2017 2018 2019 2018/2019
Procent, % Procent, % Procent, % Procentenhet
Nyckeltal Kön        
Relativt sysselsättningstal, 15-64-åringar Båda könen 69,6 71,7 72,6 0,9
Män 70,7 72,7 73,3 0,6
Kvinnor 68,5 70,6 71,8 1,2
Relativt arbetslöshetstal, 15–74-åringar Båda könen 8,6 7,4 6,7 -0,7
Män 8,9 7,4 7,2 -0,2
Kvinnor 8,4 7,3 6,2 -1,1
Relativt arbetskraftstal, 15–74-åringar Båda könen 65,8 66,5 66,6 0,1
Män 68,1 68,6 68,9 0,2
Kvinnor 63,5 64,3 64,3 0,0

Källa: Arbetskraftsundersökning 2019, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsi Toivonen 029 551 3535, Joanna Viinikka 029 551 3796, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.1.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2019, Tabellbilaga 44. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2017 - 2019 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.3.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2019/12/tyti_2019_12_2020-01-24_tau_044_sv.html