Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2020, oktober

Tabellbilaga 35. Löntagarnas arbetade timmar efter näringsgren (TOL 2008) 2018/IV - 2019/IV

  År/Kvartal Förändring Förändring
2018/IV 2019/IV 2018/IV - 2019/IV 2018/IV - 2019/IV
Miljoner timmar Miljoner timmar Miljoner timmar Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 910,3 901,4 -8,9 -1,0
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 16,0 15,2 -0,8 -5,0
Jordbruk 01 7,2 5,1 -2,1 -29,3
C Tillverkning 10-33 138,7 132,6 -6,0 -4,3
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 18,4 14,3 -4,2 -22,6
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 20,3 20,2 0,0 -0,1
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 18,7 19,4 0,7 3,6
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 23,5 20,8 -2,8 -11,8
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 46,2 45,6 -0,7 -1,4
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 11,5 12,4 0,9 8,1
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 10,4 11,1 0,7 6,9
F Byggverksamhet 41-43 71,0 62,9 -8,1 -11,4
Byggande av hus 41 25,4 21,4 -3,9 -15,6
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 37,7 33,4 -4,4 -11,6
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 103,2 100,4 -2,8 -2,7
Handel samt reparation av motorfordon 45 18,4 15,6 -2,8 -15,4
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 37,6 39,0 1,5 3,9
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 47,2 45,8 -1,4 -3,0
H Transport och magasinering 49-53 55,0 52,7 -2,3 -4,2
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 35,0 30,2 -4,8 -13,8
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 20,0 22,5 2,5 12,6
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 30,3 30,2 -0,1 -0,3
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 47,3 49,7 2,4 5,1
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 29,1 31,6 2,5 8,5
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 57,5 57,6 0,0 0,1
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 26,8 24,9 -1,9 -7,2
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 38,8 43,3 4,5 11,7
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 21,4 25,1 3,7 17,5
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 47,0 45,9 -1,1 -2,4
P Utbildning 85 67,4 68,4 1,0 1,5
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 155,2 158,5 3,3 2,1
Hälso- och sjukvård 86 67,1 68,1 0,9 1,4
Vård och omsorg med boende 87 38,3 38,1 -0,2 -0,4
Öppna sociala insatser 88 49,7 52,2 2,5 5,0
R Kultur, nöje och fritid 90-93 17,6 17,5 -0,1 -0,7
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 22,8 21,3 -1,5 -6,5
X Näringsgrenen okänd 00 3,1 2,6 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2019, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsi Toivonen 029 551 3535, Joanna Viinikka 029 551 3796, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.1.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2019, Tabellbilaga 35. Löntagarnas arbetade timmar efter näringsgren (TOL 2008) 2018/IV - 2019/IV . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.12.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2019/12/tyti_2019_12_2020-01-24_tau_035_sv.html