Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2021, elokuu

Liitetaulukko 20. Väestö työmarkkina-aseman ja sukupuolen mukaan 2018/IV - 2019/IV, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2018/IV 2019/IV 2018/IV - 2019/IV 2018/IV - 2019/IV
1000 henkilöä 1000 henkilöä 1000 henkilöä Prosenttia, %
Sukupuoli Työmarkkina-asema        
Sukupuolet yhteensä Väestö yhteensä 4 127 4 131 4 0,1
Työvoima yhteensä 2 702 2 721 19 0,7
- työlliset 2 541 2 557 16 0,6
- työttömät 162 164 3 1,6
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 424 1 410 -15 -1,0
Miehet Väestö yhteensä 2 074 2 077 3 0,1
Työvoima yhteensä 1 406 1 411 5 0,3
- työlliset 1 317 1 319 2 0,1
- työttömät 89 92 3 3,2
Työvoiman ulkopuolella olevat 668 666 -1 -0,2
Naiset Väestö yhteensä 2 053 2 054 1 0,0
Työvoima yhteensä 1 296 1 310 14 1,1
- työlliset 1 224 1 238 14 1,2
- työttömät 72 72 -0 -0,3
Työvoiman ulkopuolella olevat 757 744 -13 -1,7

Lähde: Työvoimatutkimus 2019, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kirsi Toivonen 029 551 3535, Joanna Viinikka 029 551 3796, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 24.1.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. joulukuu 2019, Liitetaulukko 20. Väestö työmarkkina-aseman ja sukupuolen mukaan 2018/IV - 2019/IV, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.9.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2019/12/tyti_2019_12_2020-01-24_tau_020_fi.html