Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2021, januari

Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2018/12 - 2019/12

  År/Månad Förändring
2018/12 2019/12 2018/12 - 2019/12
Procent, % Procent, % Procentenhet
Nyckeltal Kön      
Relativt sysselsättningstal, 15-64-åringar Båda könen 72,1 73,0 1,0
Män 73,8 73,4 -0,4
Kvinnor 70,3 72,6 2,4
Relativt arbetslöshetstal, 15–74-åringar Båda könen 5,4 6,0 0,6
Män 5,1 6,1 1,0
Kvinnor 5,7 5,8 0,1
Relativt arbetskraftstal, 15–74-åringar Båda könen 65,4 66,2 0,8
Män 67,8 67,9 0,1
Kvinnor 62,9 64,4 1,5

Källa: Arbetskraftsundersökning 2019, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsi Toivonen 029 551 3535, Joanna Viinikka 029 551 3796, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.1.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2019, Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2018/12 - 2019/12 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.3.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2019/12/tyti_2019_12_2020-01-24_tau_001_sv.html