Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2020, april

Tabellbilaga 28. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2018/III - 2019/III

  År/Kvartal Förändring Förändring
2018/III 2019/III 2018/III - 2019/III 2018/III - 2019/III
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 2 577 2 600 23 0,9
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 108 109 1 1,1
Jordbruk 01 78 73 -5 -5,8
C Tillverkning 10-33 346 335 -12 -3,3
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 51 48 -4 -6,9
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 51 48 -3 -6,5
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 49 47 -3 -5,1
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 52 56 5 9,1
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 107 104 -4 -3,3
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 36 33 -3 -9,1
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 22 27 5 22,4
F Byggverksamhet 41-43 208 198 -10 -4,8
Byggande av hus 41 77 75 -1 -1,9
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 107 101 -6 -5,8
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 304 288 -16 -5,3
Handel samt reparation av motorfordon 45 49 42 -8 -15,3
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 88 95 7 7,4
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 167 152 -15 -9,1
H Transport och magasinering 49-53 144 147 2 1,6
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 94 92 -1 -1,5
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 50 54 4 7,4
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 90 100 10 11,2
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 118 127 9 7,5
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 80 78 -2 -2,1
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 183 185 1 0,6
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 72 71 -1 -1,5
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 114 127 13 11,8
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 69 81 12 17,9
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 116 110 -6 -5,2
P Utbildning 85 176 183 7 3,8
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 410 428 18 4,4
Hälso- och sjukvård 86 182 200 19 10,3
Vård och omsorg med boende 87 98 98 1 0,7
Öppna sociala insatser 88 130 129 -1 -1,0
R Kultur, nöje och fritid 90-93 61 66 5 7,6
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 87 84 -4 -4,0
X Näringsgrenen okänd 00 8 8 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2019, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tatu Leskinen 029 551 3285, Kirsi Toivonen 029 551 3535, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 22.10.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. september 2019, Tabellbilaga 28. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2018/III - 2019/III . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 3.6.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2019/09/tyti_2019_09_2019-10-22_tau_028_sv.html