Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 24.9.2019

Työllisyys kasvoi elokuussa vuoden takaiseen verrattuna

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli elokuussa 32 000 enemmän ja työttömiä 17 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisyysasteen trendiluku oli 72,5 prosenttia ja työttömyysasteen trendiluku 6,7 prosenttia.

Työllisyysaste ja työllisyysasteen trendi 2009/08–2019/08, 15–64-vuotiaat

Työllisyysaste ja työllisyysasteen trendi 2009/08–2019/08, 15–64-vuotiaat

Työttömyys ja työllisyys vaihtelevat kuukausittain varsin paljon, ja muutos edellisen kuukauden havaintoon kertoo lähinnä kausi-ilmiöstä eikä suhdannekehityksestä. Tämän johdosta tuoreinta tilastotietoa verrataan edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Sen sijaan trendisarjan luvut, joista on poistettu kausi- ja satunnaisvaihtelu, ovat keskenään vertailukelpoisia, ja näin aikasarjan trendistä on helpompi havaita pitkän aikavälin kehitykseen ja suhdannevaihteluihin liittyviä ilmiöitä.

Trendi muuttuu yleensä jonkin verran, kun seuraavan kuukauden tiedot tulevat mukaan aikasarjaan. Viimeisimpien trendilukujen ennakollinen luonne on syytä ottaa huomioon päätelmiä tehtäessä. Tässä julkistuksessa ilmoitetut luvut ovat kausitasoittamattomia , ellei erikseen mainita, että kyse on trendistä. Lue lisää trendistä tästä .

Työllisyysasteen trendiluku oli elokuussa 72,5 prosenttia, kun se kuukautta aiemmin oli 72,4 prosenttia. Työttömyysasteen trendiluku pysyi elokuussa samana edelliseen kuukauteen verrattuna, ollen 6,7 prosenttia.

Työllisiä oli vuoden 2019 elokuussa 2 598 000 (virhemarginaali ±34 000), mikä oli 32 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisiä miehiä oli 5 000 ja naisia 27 000 enemmän kuin vuoden 2018 elokuussa.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli elokuussa 73,5 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 72,6 prosenttia. 15–64-vuotiaiden miesten työllisyysaste laski edellisen vuoden elokuusta 0,2 prosenttiyksikköä 74,2 prosenttiin ja naisten työllisyysaste nousi 2,0 prosenttiyksikköä 72,8 prosenttiin.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2019 elokuussa 170 000 (virhemarginaali ±18 000), mikä oli 17 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömiä miehiä oli 94 000 ja naisia 76 000.

Työttömyysaste oli elokuussa 6,1 prosenttia eli 0,6 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Miesten työttömyysaste oli 6,5 prosenttia eli 0,2 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuosi sitten. Naisten työttömyysaste laski 1,6 prosenttiyksikköä 5,7 prosenttiin.

15–24-vuotiaita nuoria oli elokuussa yhteensä 612 000. Heistä työllisiä oli 275 000 ja työttömiä 45 000. Työvoimaan, eli työllisiin ja työttömiin, kuuluvien nuorten määrä oli näin ollen 320 000. Nuorten 15–24-vuotiaiden työttömyysaste, eli työttömien osuus työvoimasta, oli elokuussa 14,0 prosenttia, mikä oli 0,4 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 17,0 prosenttia. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömien osuus samanikäisestä väestöstä oli 7,3 prosenttia.

Työvoiman ulkopuolella olevia oli vuoden 2019 elokuussa 1 360 000 eli 11 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 112 000, mikä oli 6 000 vähemmän kuin vuoden 2018 elokuussa.

Työllisyyden muutokset 2018/08 – 2019/08 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74-vuotiaat

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2018/08 2019/08 2018/08 - 2019/08
1000 henkilöä Prosenttia, %
Väestö yhteensä 4 124 4 128 0,1
Työvoima yhteensä 2 753 2 768 0,5
Työlliset 2 566 2 598 1,2
– palkansaajat 2 216 2 272 2,5
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 351 326 –6,9
Työttömät 186 170 –9,1
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 371 1 360 –0,8
– piilotyöttömät  118 112 –5,0
  Prosenttia, % Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste, 15–64-vuotiaat 72,6 73,5 0,9
Työttömyysaste 6,8 6,1 –0,6
Työvoimaosuus 66,8 67,1 0,3
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli elokuun 2019 lopussa kaikkiaan 233 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 11 000 pienempi kuin edellisen vuoden elokuussa.

Työttömyys laski elokuussa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta Pirkanmaata (2 %) lukuun ottamatta kaikkien muiden elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) alueilla; eniten Hämeessä (–9 %), Etelä-Pohjanmaalla (–8 %), Varsinais-Suomessa (–8 %), Pohjois-Karjalassa (–8 %) ja Kainuussa (–8 %). Elokuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita kokoaikaisesti lomautettuja oli 7 000, mikä oli 1 000 enemmän kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli elokuun lopussa yhteensä 112 000 henkilöä, mikä oli 6 000 vähemmän kuin edellisen vuoden elokuussa. Palveluiden piirissä oli 4,1 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 30 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 2 000 pienempi kuin edellisen vuoden elokuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin elokuussa 67 000 uutta avointa työpaikkaa eli 8 000 enemmän kuin edellisen vuoden elokuussa.

Muutokset 2018/08–2019/08 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2018/08 2019/08 2018/08 - 2019/08
1000 henkilöä Prosenttia, %
Työttömät työnhakijat 243 233 –4,4
– yli vuoden työttömänä olleet 73 63 –13,6
Palveluissa yhteensä 119 112 –5,3
– työllistetyt 26 24 –5,8
– työvoimakoulutuksessa, valmennuksessa 19 19 1,8
– työ- ja koulutuskokeilussa 9 7 –18,5
– vuorotteluvapaasijaisena, kuntouttavassa työtoiminnassa, omaehtoisessa opiskelussa työttömyysetuudella 65 61 –5,5
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 59 67 14,3
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteystiedot:
Petri Syvänen, puh. 029 504 8050, Työllisyyskatsaus

Linkit

Työvoimatutkimuksen tietokantataulukot

Kausitasoitetusta trendistä

Lukujen tarkkuudesta ja virhemarginaaleista kerrotaan työvoimatutkimuksen laatuselosteessa

Tilastokeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön työttömyystilastojen vertailu

Avoimet työpaikat

Uusimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) sekä
uusimmat EU:n julkaisemat tiedot avoimista työpaikoista (englanniksi) löytyvät
Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat .


Lähde: Työvoimatutkimus 2019, elokuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Taskinen 029 551 2690, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (425,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 24.09.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. elokuu 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2019/08/tyti_2019_08_2019-09-24_tie_001_fi.html