Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 23.7.2019

Työllisyys ennallaan, työttömyys laski vuoden takaiseen verrattuna

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli kesäkuussa lähes saman verran kuin vuotta aiemmin. Työttömiä oli 16 000 vähemmän kuin vuoden 2018 kesäkuussa. Työllisyysasteen trendiluku oli 72,5 prosenttia ja työttömyysasteen trendiluku 6,5 prosenttia.

Työllisyysaste ja työllisyysasteen trendi 2009/06–2019/06, 15–64-vuotiaat

Työllisyysaste ja työllisyysasteen trendi 2009/06–2019/06, 15–64-vuotiaat

Työttömyys ja työllisyys vaihtelevat kuukausittain varsin paljon, ja muutos edellisen kuukauden havaintoon kertoo lähinnä kausi-ilmiöstä eikä suhdannekehityksestä. Tämän johdosta tuoreinta tilastotietoa verrataan edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Sen sijaan trendisarjan luvut, joista on poistettu kausi- ja satunnaisvaihtelu, ovat keskenään vertailukelpoisia, ja näin aikasarjan trendistä on helpompi havaita pitkän aikavälin kehitykseen ja suhdannevaihteluihin liittyviä ilmiöitä.

Trendi muuttuu yleensä jonkin verran, kun seuraavan kuukauden tiedot tulevat mukaan aikasarjaan. Viimeisimpien trendilukujen ennakollinen luonne on syytä ottaa huomioon päätelmiä tehtäessä. Tässä julkistuksessa ilmoitetut luvut ovat kausitasoittamattomia , ellei erikseen mainita, että kyse on trendistä. Lue lisää trendistä tästä .

Työllisiä oli vuoden 2019 kesäkuussa 2 673 000 (virhemarginaali ±34 000), mikä oli tuhat enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisiä miehiä oli 6 000 vähemmän ja naisia 7 000 enemmän kuin vuoden 2018 kesäkuussa.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli kesäkuussa 75,7 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 75,5 prosenttia. 15–64-vuotiaiden miesten työllisyysaste laski edellisen vuoden kesäkuusta 0,3 prosenttiyksikköä 76,7 prosenttiin ja naisten työllisyysaste nousi 0,7 prosenttiyksikköä 74,8 prosenttiin.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2019 kesäkuussa 176 000 (virhemarginaali ±18 000), mikä oli 16 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömiä miehiä oli 102 000 ja naisia 74 000.

Työttömyysaste oli kesäkuussa 6,2 prosenttia eli 0,5 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Miesten työttömyysaste oli 6,9 prosenttia eli sama kuin vuotta aiemmin. Naisten työttömyysaste laski 1,0 prosenttiyksikköä 5,4 prosenttiin.

15–24-vuotiaita nuoria oli kesäkuussa yhteensä 613 000. Heistä työllisiä oli 352 000 ja työttömiä 63 000. Työvoimaan, eli työllisiin ja työttömiin, kuuluvien nuorten määrä oli näin ollen 415 000. Nuorten 15–24-vuotiaiden työttömyysaste, eli työttömien osuus työvoimasta, oli kesäkuussa 15,2 prosenttia, mikä oli 1,2 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 16,0 prosenttia. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömien osuus samanikäisestä väestöstä oli 10,3 prosenttia.

Työvoiman ulkopuolella olevia oli vuoden 2019 kesäkuussa 1 276 000 eli 19 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 131 000, mikä oli saman verran kuin vuoden 2018 kesäkuussa.

Työllisyyden muutokset 2018/06 – 2019/06 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74-vuotiaat

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2018/06 2019/06 2018/06 - 2019/06
1000 henkilöä Prosenttia, %
Väestö yhteensä 4 122 4 125 0,1
Työvoima yhteensä 2 865 2 849 –0,5
Työlliset 2 672 2 673 0,0
– palkansaajat 2 329 2 313 –0,7
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 344 360 4,8
Työttömät 192 176 –8,5
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 257 1 276 1,5
– piilotyöttömät  131 131 –0,1
  Prosenttia, % Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste, 15–64-vuotiaat 75,5 75,7 0,2
Työttömyysaste 6,7 6,2 –0,5
Työvoimaosuus 69,5 69,1 –0,4
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työvoimatutkimuksen vuoden 2019 toisen vuosineljänneksen tiedot

Vuoden 2019 toisella neljänneksellä (huhti-kesäkuussa) työllisiä oli keskimäärin 2 593 000 henkeä, mikä oli 20 000 enemmän kuin vuoden 2018 vastaavana aikana. Työllisten määrä lisääntyi eniten Informaation ja viestinnän (J) sekä majoituksen ja ravitsemistoiminnan (I) aloilla.

Työllisten tekemien työtuntien määrä vuoden 2019 toisella neljänneksellä oli 1,0 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin.

Työttömiä oli vuoden 2019 toisella neljänneksellä keskimäärin 215 000, mikä oli 14 000 vähemmän kuin vuoden 2018 huhti-kesäkuussa. Vuoden 2019 toisen neljänneksen työttömyysaste oli 7,7 prosenttia, mikä oli 0,5 prosenttiyksikköä pienempi vuoden 2018 vastaavaan aikaan verrattuna.

Työvoiman ulkopuolella oli vuoden 2019 toisella neljänneksellä 1 317 000 henkeä, mikä oli 3 000 henkeä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 111 000, mikä oli 11 000 vähemmän kuin vuoden 2018 vastaavana aikana.

Työllisyyden muutokset 2018/II– 2019/IITilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos
2018/II 2019/II 2018/II - 2019/II
1000 henkilöä Prosenttia (%)
Työvoima yhteensä 2 802 2 808 0,2
Työlliset yhteensä 2 573 2 593 0,8
Työttömät yhteensä 229 215 –6,2
– miehet 122 120 –2,1
– naiset 107 95 –10,9
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 320 1 317 –0,2
– piilotyöttömät  122 111 –9,0
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.


Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli kesäkuun 2019 lopussa kaikkiaan 254 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 19 000 pienempi kuin edellisen vuoden kesäkuussa.

Työttömyys laski kesäkuussa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) alueilla; eniten Hämeessä (–11 %), Pohjois-Karjalassa (–11 %), Etelä-Savossa (–10 %), Kaakkois-Suomessa (–10 %), Lapissa (–9 %), Kainuussa (–9 %) ja Varsinais-Suomessa (–9 %). Kesäkuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita kokoaikaisesti lomautettuja oli 10 000, mikä oli sama määrä kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli kesäkuun lopussa yhteensä 110 000 henkilöä, mikä oli 4 000 vähemmän kuin edellisen vuoden kesäkuussa. Palveluiden piirissä oli 3,9 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 35 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 3 000 pienempi kuin edellisen vuoden kesäkuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin kesäkuussa 53 000 uutta avointa työpaikkaa eli 3 000 enemmän kuin edellisen vuoden kesäkuussa.

Muutokset 2018/06–2019/06 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2018/06 2019/06 2018/06 - 2019/06
1000 henkilöä Prosenttia, %
Työttömät työnhakijat 273 254 –6,8
– yli vuoden työttömänä olleet 77 64 –17,2
Palveluissa yhteensä 114 110 –3,4
– työllistetyt 27 25 –6,3
– työvoimakoulutuksessa, valmennuksessa 18 19 5,6
– työ- ja koulutuskokeilussa 11 9 –19,0
– vuorotteluvapaasijaisena, kuntouttavassa työtoiminnassa, omaehtoisessa opiskelussa työttömyysetuudella 59 57 –2,1
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 50 53 5,0
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteystiedot:
Petri Syvänen, puh. 029 504 8050, Työllisyyskatsaus

Linkit

Työvoimatutkimuksen tietokantataulukot . Katso Muutoksia tietokannassa.

Kausitasoitetusta trendistä

Lukujen tarkkuudesta ja virhemarginaaleista kerrotaan työvoimatutkimuksen laatuselosteessa

Tilastokeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön työttömyystilastojen vertailu

Avoimet työpaikat

Uusimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) sekä
uusimmat EU:n julkaisemat tiedot avoimista työpaikoista (englanniksi) löytyvät
Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat .


Lähde: Työvoimatutkimus 2019, kesäkuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Taskinen 029 551 2690, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (602,0 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 23.07.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. kesäkuu 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.2.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2019/06/tyti_2019_06_2019-07-23_tie_001_fi.html