Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2021, januari

Tabellbilaga 23. Relativa arbetskraftstal efter kön och ålder 2018/II - 2019/II

  År/Kvartal Förändring
2018/II 2019/II 2018/II - 2019/II
Procent, % Procent, % Procentenhet
Kön Åldersgrupp      
Båda könen 15-74 68,0 68,1 0,1
15-64 79,3 79,5 0,3
15-24 61,4 61,9 0,4
25-34 84,0 84,5 0,6
35-44 89,8 88,5 -1,4
45-54 89,7 90,0 0,3
55-64 70,0 71,3 1,3
65-74 11,2 11,8 0,6
Män 15-74 70,0 70,6 0,5
15-64 80,3 81,0 0,7
15-24 57,6 61,2 3,6
25-34 88,9 89,6 0,6
35-44 92,4 92,0 -0,4
45-54 90,7 90,1 -0,6
55-64 69,7 70,3 0,6
65-74 14,8 15,5 0,7
Kvinnor 15-74 65,9 65,6 -0,3
15-64 78,2 78,0 -0,2
15-24 65,4 62,6 -2,8
25-34 78,7 79,2 0,5
35-44 87,0 84,7 -2,4
45-54 88,8 90,0 1,2
55-64 70,2 72,2 2,0
65-74 7,9 8,4 0,4

Källa: Arbetskraftsundersökning 2019, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 23.07.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juni 2019, Tabellbilaga 23. Relativa arbetskraftstal efter kön och ålder 2018/II - 2019/II . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.3.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2019/06/tyti_2019_06_2019-07-23_tau_023_sv.html