Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 14.11.2019

Äidit palaavat perhevapaalta työmarkkinoille aiempaa nopeammin

Vuonna 2018 yhä useampi pienten lasten äideistä oli työllinen verrattuna vuoteen 2014. Neljän vuoden aikana äitien työllisyysaste on noussut kolme prosenttiyksikköä. Suurin nousu on tapahtunut 1–2-vuotiaiden lasten äideillä. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen vuosikatsauksesta Työvoimatutkimus 2018, perheet ja työ.

Sekä naisten että miesten työllisyysaste on noussut selvästi parin viime vuoden aikana. Pienten lasten äitien työllisyysaste on noussut enemmän kuin lapsettomien naisten tai isien. Taloussuhdanteen parantuminen näkyy siinä, että äidit palaavat nopeammin perhevapaalta työelämään. Samaan aikaan perhevapailla tai ilman työsuhdetta lasta hoitavien äitien osuus on pienentynyt.

Alle 1-vuotiaiden lasten äidit ovat useimmiten kotona hoitamassa lapsia, mutta äidit palaavat töihin pian lasten kasvaessa. Viisi vuotta sitten 1–2-vuotiaiden lasten äideistä 53 prosenttia oli työllisiä, mutta vuonna 2018 jo 58 prosenttia. Kun nuorin lapsi oli 3–6-vuotias, äitien työllisyysaste oli noussut vastaavana aikana 82 prosentista 84 prosenttiin. Myös vanhempien lasten äitien työllisyysaste nousi kaksi prosenttiyksikköä.

Äitien työllisyysasteet nuorimman lapsen iän mukaan vuosina 2014 ja 2018, 20─59-vuotiaat naiset, %

Äitien työllisyysasteet nuorimman lapsen iän mukaan vuosina 2014 ja 2018, 20─59-vuotiaat naiset, %

Koulutus vaikuttaa äitien työllisyyteen. Korkea-asteen koulutuksen suorittaneilla äideillä on useammin voimassa oleva työsuhde perhevapaan aikana ja he myös palaavat nopeammin töihin kuin muut äidit. Vuonna 2018 perheen nuorimman lapsen ollessa 1–2-vuotias korkea-asteen tutkinnon suorittaneista äideistä 65 prosenttia oli palannut töihin. Tämän ikäisten lasten äideistä, joilla ei ollut perusasteen jälkeistä koulutusta, vain 21 prosenttia oli palannut töihin ja toisen asteen tutkinnon suorittaneista äideistä 53 prosenttia.

Jos äidillä oli työpaikka, koulutuksesta riippumatta heistä 78 prosenttia palasi töihin nuorimman lapsen ollessa 1–2-vuotias ja lähes kaikki äidit olivat töissä, kun lapsi oli 3–6-vuotias.

Ilman perusasteen jälkeistä koulutusta olevista äideistä 54 prosentilla ei ollut voimassa olevaa työsuhdetta. Toisen asteen tutkinnon suorittaneista 22 prosentilla ja korkea-asteen tutkinnon suorittaneista 10 prosentilla ei ollut voimassa olevaa työsuhdetta perhevapaan aikana.

Alle 18-vuotiaiden lasten työllisistä äideistä 15 prosenttia ja isistä vajaa neljä prosenttia teki osa-aikatyötä vuonna 2018. Äitien osa-aikatyö oli tavallisinta siinä vaiheessa, kun nuorin lapsi oli 1–2-vuotias. Tällöin noin joka neljäs äiti oli osa-aikatyössä. Lasten kasvaessa äidit alkavat yleensä tehdä enemmän kokoaikatyötä. Kouluikäisten lasten äideistä 11 prosenttia oli osa-aikatyössä vuonna 2018.

Alle kouluikäisten lasten osa-aikatyötä tekevistä äideistä 56 prosenttia työskenteli osa-aikaisesti lasten tai muiden omaisten hoitamisen takia. Toisaalta neljäsosa alle kouluikäisten lasten osa-aikatyötä tekevistä äideistä olisi halunnut kokoaikatyötä, mutta sitä ei ollut tarjolla. Niistä äideistä, joiden nuorin lapsi oli 7–17-vuotias, 38 prosenttia olisi halunnut kokopäivätöitä. Tilanne on kuitenkin parempi kuin vuonna 2014, jolloin 45 prosenttia vastaavan ryhmän äideistä työskenteli osa-aikaisessa työssä, koska kokoaikatyötä ei ollut tarjolla.

Linkit

Työvoimatutkimuksen tietokantataulukot

Työllisyydessä ja työsuhteissa vuonna 2018 tapahtuneista muutoksista on kerrottu työvoimatutkimuksen aikaisemmassa vuosikatsauksessa Työvoimatutkimus 2018, aikasarjatiedot 2009–2018 Työvoimatutkimus 2018, aikasarjatiedot 2009–2018.

Pienten lasten äitien työllisyysasteeseen vaikuttavasta työllisen määritelmän muutoksesta on kerrottu Tieto&trendit-lehden artikkelissa Määritelmämuutos vuosilta 2008–2009 näkyy pienten lasten äitien työllisyydessä.

Pienten lasten äitien työllisyyttä Suomessa ja Ruotsissa on vertailtu Tieto&trendit-lehden artikkelissa Suomi-Ruotsi-vertailu: Pienten lasten äitien työssäolossa ei suuria eroja .


Lähde: Työvoimatutkimus 2018. Tilastokeskus

Lisätietoja: Tarja Nieminen 029 551 3561, Olga Kambur 029 551 3565, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (417,1 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 14.11.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. perheet ja työ 2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2018/14/tyti_2018_14_2019-11-14_tie_001_fi.html