Liitetaulukko 1. Työllisyysasteet nuorimman lapsen iän mukaan vuosina 2014 - 2018, 20-59-vuotiaat

  Työllisyysaste, %
Vuosi
2014    2015    2016    2017    2018   
Sukupuolet yhteensä Yhteensä 77,5 76,9 77,2 78,2 80,2
Alle 18-vuotiaiden lasten vanhemmat yhteensä 81,9 81,6 81,5 83,0 84,4
- nuorin lapsi alle 3-vuotias 68,3 69,4 67,9 69,9 69,2
- nuorin lapsi alle 1-vuotias 62,8 62,2 62,8 62,6 60,9
- nuorin lapsi 1-2-vuotias 71,3 73,5 70,7 73,6 73,4
- nuorin lapsi 3-6-vuotias 85,4 84,5 85,2 86,7 88,0
- nuorin lapsi 7-17-vuotias 88,9 87,9 88,0 89,0 91,1
Ei alle 18-vuotiaita lapsia 75,0 74,2 74,8 75,5 77,8
Miehet Yhteensä 78,5 78,0 78,8 79,8 82,2
Alle 18-vuotiaiden lasten vanhemmat yhteensä 90,1 89,9 90,1 91,0 92,1
- nuorin lapsi alle 3-vuotias 90,0 91,2 87,8 89,7 89,6
- nuorin lapsi alle 1-vuotias 90,5 90,5 89,1 90,7 90,2
- nuorin lapsi 1-2-vuotias 89,7 91,6 87,0 89,2 89,3
- nuorin lapsi 3-6-vuotias 89,3 89,2 91,6 91,5 92,8
- nuorin lapsi 7-17-vuotias 90,5 89,4 90,7 91,6 93,3
Ei alle 18-vuotiaita lapsia 72,5 71,8 73,0 74,1 77,1
Naiset Yhteensä 76,4 75,7 75,6 76,5 78,0
Alle 18-vuotiaiden lasten vanhemmat yhteensä 74,4 73,8 73,6 75,6 77,2
- nuorin lapsi alle 3-vuotias 47,2 48,2 48,6 51,0 49,5
- nuorin lapsi alle 1-vuotias 35,6 34,3 36,7 35,1 31,8
- nuorin lapsi 1-2-vuotias 53,4 56,0 54,9 58,8 58,3
- nuorin lapsi 3-6-vuotias 81,7 80,0 79,2 82,1 83,5
- nuorin lapsi 7-17-vuotias 87,4 86,6 85,6 86,8 89,1
Ei alle 18-vuotiaita lapsia 77,7 76,9 76,8 77,0 78,5

Lähde: Työvoimatutkimus 2018. Tilastokeskus

Lisätietoja: Tarja Nieminen 029 551 3561, Olga Kambur 029 551 3565, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 14.11.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. perheet ja työ 2018, Liitetaulukko 1. Työllisyysasteet nuorimman lapsen iän mukaan vuosina 2014 - 2018, 20-59-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2018/14/tyti_2018_14_2019-11-14_tau_001_fi.html