Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2020, april

Tabellbilaga 35. Löntagarnas arbetade timmar efter näringsgren (TOL 2008) 2017/III - 2018/III

  År/Kvartal Förändring Förändring
2017/III 2018/III 2017/III - 2018/III 2017/III - 2018/III
Miljoner timmar Miljoner timmar Miljoner timmar Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 806,5 826,5 20,0 2,5
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 16,3 18,1 1,8 10,7
Jordbruk 01 9,4 9,0 -0,5 -5,0
C Tillverkning 10-33 125,8 129,3 3,4 2,7
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 15,8 17,9 2,1 13,0
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 17,6 19,7 2,1 12,0
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 18,0 18,6 0,6 3,3
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 20,4 19,9 -0,5 -2,5
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 41,4 40,2 -1,1 -2,7
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 12,6 12,9 0,3 2,3
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 11,6 8,9 -2,7 -23,1
F Byggverksamhet 41-43 66,0 71,7 5,7 8,6
Byggande av hus 41 22,9 26,3 3,4 14,9
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 33,9 35,7 1,7 5,2
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 91,8 96,0 4,2 4,6
Handel samt reparation av motorfordon 45 14,9 17,1 2,3 15,3
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 29,5 29,7 0,2 0,7
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 47,4 49,1 1,7 3,7
H Transport och magasinering 49-53 48,1 51,8 3,7 7,7
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 29,6 34,7 5,1 17,3
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 18,4 17,0 -1,4 -7,7
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 26,8 27,8 1,0 3,9
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 32,1 38,7 6,6 20,6
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 30,5 25,9 -4,6 -15,2
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 48,2 50,5 2,3 4,8
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 20,5 23,2 2,7 13,2
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 38,7 38,3 -0,4 -1,0
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 21,2 23,1 1,8 8,6
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 44,0 42,4 -1,6 -3,5
P Utbildning 85 49,3 51,6 2,3 4,6
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 137,2 136,1 -1,1 -0,8
Hälso- och sjukvård 86 61,0 58,7 -2,4 -3,9
Vård och omsorg med boende 87 34,6 36,7 2,1 5,9
Öppna sociala insatser 88 41,5 40,8 -0,7 -1,8
R Kultur, nöje och fritid 90-93 16,1 14,5 -1,6 -9,9
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 21,8 21,8 0,1 0,3
X Näringsgrenen okänd 00 2,2 3,1 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2018, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Henri Lukkarinen 029 551 3704, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 23.10.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. september 2018, Tabellbilaga 35. Löntagarnas arbetade timmar efter näringsgren (TOL 2008) 2017/III - 2018/III . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 3.6.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2018/09/tyti_2018_09_2018-10-23_tau_035_sv.html