Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2020, lokakuu

Liitetaulukko 29. Työllisten tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2017/III - 2018/III, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2017/III 2018/III 2017/III - 2018/III 2017/III - 2018/III
Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 957,4 985,3 27,9 2,9
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 54,3 57,9 3,6 6,7
Maatalous 01 42,9 44,7 1,8 4,2
C Teollisuus 10-33 136,6 138,7 2,1 1,5
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 18,7 19,8 1,2 6,3
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 18,6 21,1 2,5 13,7
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 18,8 19,3 0,4 2,3
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 22,5 21,9 -0,7 -3,0
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 42,2 41,2 -1,1 -2,6
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 15,7 15,4 -0,3 -1,9
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 11,8 9,0 -2,8 -23,9
F Rakentaminen 41-43 86,6 93,2 6,7 7,7
Talonrakentaminen 41 30,5 34,4 3,9 12,7
Erikoistunut rakennustoiminta 43 46,0 47,5 1,5 3,3
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 109,3 115,0 5,7 5,2
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 19,1 21,6 2,5 12,8
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 33,2 34,4 1,3 3,8
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 57,0 58,9 1,9 3,4
H Kuljetus ja varastointi 49-53 57,7 60,4 2,7 4,7
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 38,5 42,5 3,9 10,1
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 19,1 17,9 -1,2 -6,4
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 32,8 33,8 1,0 3,1
J Informaatio ja viestintä 58-63 38,3 43,8 5,6 14,6
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 33,3 29,9 -3,3 -10,0
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 62,0 66,7 4,7 7,6
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 23,5 27,2 3,7 15,8
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 43,6 42,3 -1,3 -3,0
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 24,1 25,7 1,6 6,6
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 44,0 42,4 -1,5 -3,5
P Koulutus 85 50,9 53,8 2,9 5,6
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 142,9 144,3 1,5 1,0
Terveyspalvelut 86 65,0 63,6 -1,4 -2,1
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 35,4 37,9 2,6 7,3
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 42,5 42,8 0,3 0,7
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 21,4 19,2 -2,3 -10,5
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 29,7 31,2 1,5 5,0
X Toimiala tuntematon 00 2,2 3,5 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2018, syyskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Taskinen 029 551 2690, Henri Lukkarinen 029 551 3704, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 23.10.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. syyskuu 2018, Liitetaulukko 29. Työllisten tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2017/III - 2018/III, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.12.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2018/09/tyti_2018_09_2018-10-23_tau_029_fi.html