Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2021, januari

Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2017/09 - 2018/09

  År/Månad Förändring
2017/09 2018/09 2017/09 - 2018/09
Procent, % Procent, % Procentenhet
Nyckeltal Kön      
Relativt sysselsättningstal, 15-64-åringar Båda könen 69,3 71,4 2,0
Män 70,3 73,5 3,2
Kvinnor 68,3 69,1 0,9
Relativt arbetslöshetstal, 15–74-åringar Båda könen 8,0 6,3 -1,7
Män 8,0 5,6 -2,4
Kvinnor 8,0 7,0 -1,0
Relativt arbetskraftstal, 15–74-åringar Båda könen 65,0 65,5 0,6
Män 67,2 68,3 1,0
Kvinnor 62,7 62,8 0,1

Källa: Arbetskraftsundersökning 2018, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Henri Lukkarinen 029 551 3704, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 23.10.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. september 2018, Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2017/09 - 2018/09 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.3.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2018/09/tyti_2018_09_2018-10-23_tau_001_sv.html