Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 25.9.2018

Työllisyys kasvoi elokuussa vuoden takaiseen verrattuna

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli vuoden 2018 elokuussa 64 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömiä oli 186 000, mikä oli 16 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysasteen trendi oli 7,5 prosenttia ja työllisyysasteen trendi 71,8 prosenttia.

Työllisyysaste ja työllisyysasteen trendi 2008/08–2018/08, 15–64-vuotiaat

Työllisyysaste ja työllisyysasteen trendi 2008/08–2018/08, 15–64-vuotiaat

Työttömyys ja työllisyys vaihtelevat kuukausittain varsin paljon ja muutos edellisen kuukauden havaintoon kertoo lähinnä kausi-ilmiöstä eikä suhdannekehityksestä. Tämän johdosta tuoreinta tilastotietoa verrataan edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Sen sijaan trendisarjan luvut, joista on poistettu kausi- ja satunnaisvaihtelu, ovat keskenään vertailukelpoisia ja näin aikasarjan trendistä on helpompi havaita pitkän aikavälin kehitykseen ja suhdannevaihteluihin liittyviä ilmiöitä.

Trendi muuttuu yleensä jonkin verran, kun seuraavan kuukauden tiedot tulevat mukaan aikasarjaan. Viimeisimpien trendilukujen ennakollinen luonne on syytä ottaa huomioon päätelmiä tehtäessä. Tässä julkistuksessa ilmoitetut luvut ovat kausitasoittamattomia , ellei erikseen mainita, että kyse on trendistä. Lue tästä lisää trendistä.

Työllisiä oli vuoden 2018 elokuussa 2 566 000 (virhemarginaali ±33 000), mikä oli 64 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisiä miehiä oli 35 000 ja naisia 29 000 enemmän kuin vuoden 2017 elokuussa.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli elokuussa 72,6 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 70,5 prosenttia. Miesten työllisyysaste nousi edellisen vuoden elokuusta 2,4 prosenttiyksikköä 74,4 prosenttiin ja naisten työllisyysaste 1,8 prosenttiyksikköä 70,8 prosenttiin. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 71,8 prosenttia.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2018 elokuussa 186 000 (virhemarginaali ±17 000), mikä oli 16 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömiä miehiä oli 90 000 ja naisia 96 000.

Työttömyysaste oli elokuussa 6,8 prosenttia eli 0,7 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Miesten työttömyysaste laski vuodentakaisesta 0,6 prosenttiyksikköä 6,3 prosenttiin ja naisten 0,8 prosenttiyksikköä 7,3 prosenttiin. Työttömyysasteen trendi oli 7,5 prosenttia.

15–24-vuotiaita nuoria oli elokuussa yhteensä 618 000. Heistä työllisiä oli 278 000 ja työttömiä 44 000. Työvoimaan, eli työllisiin ja työttömiin, kuuluvien nuorten määrä oli näin ollen 322 000. Nuorten 15–24-vuotiaiden työttömyysaste, eli työttömien osuus työvoimasta, oli elokuussa 13,6 prosenttia, mikä oli 0,8 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 17,3 prosenttia. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömien osuus samanikäisestä väestöstä oli 7,1 prosenttia.

Työvoiman ulkopuolella olevia oli vuoden 2018 elokuussa 1 371 000 eli 41 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 118 000, mikä oli 22 000 vähemmän vuoden 2017 elokuuhun verrattuna.

Työllisyyden muutokset 2017/08 – 2018/08 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74-vuotiaat

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2017/08 2018/08 2017/08 - 2018/08
1000 henkeä Prosenttia, %
Väestö yhteensä 4 116 4 124 0,2
Työvoima yhteensä 2 704 2 753 1,8
Työlliset 2 502 2 566 2,6
– palkansaajat 2 155 2 216 2,8
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 348 351 0,9
Työttömät 202 186 –7,7
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 412 1 371 –2,9
– piilotyöttömät  140 118 –15,7
  Prosenttia, % Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste, 15–64-vuotiaat 70,5 72,6 2,1
Työttömyysaste 7,5 6,8 –0,7
Työvoimaosuus 65,7 66,8 1,1
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa  oli elokuun 2018 lopussa kaikkiaan 243 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 45 000 pienempi kuin edellisen vuoden elokuussa.

Työttömyys laski elokuussa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) alueilla; eniten Pirkanmaalla (–25 %), Pohjanmaalla (–23 %), Etelä-Pohjanmaalla (–21 %), Pohjois-Pohjanmaalla (–18 %), Etelä-Savossa (–18 %) ja Satakunnassa (–18 %). Elokuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita kokoaikaisesti lomautettuja oli 7 000, mikä oli 3 000 vähemmän kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli elokuun lopussa yhteensä 119 000 henkilöä, mikä oli 6 000 enemmän kuin edellisen vuoden elokuussa. Palveluiden piirissä oli 4,3 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 31 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 5 000 pienempi kuin edellisen vuoden elokuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin elokuussa 59 000 uutta avointa työpaikkaa eli 8 000 enemmän kuin edellisen vuoden elokuussa.

Muutokset 2017/08–2018/08 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2017/08 2018/08 2017/08 - 2018/08
1000 henkeä Prosenttia, %
Työttömät työnhakijat 289 243 –15,7
– yli vuoden työttömänä olleet 102 73 –28,3
Palveluissa yhteensä 112 119 5,3
– työllistetyt 24 26 5,8
– työvoimakoulutuksessa, valmennuksessa 18 19 5,1
– työ- ja koulutuskokeilussa 9 9 0,6
– vuorotteluvapaasijaisena, kuntouttavassa työtoiminnassa, omaehtoisessa opiskelussa työttömyysetuudella 61 65 5,9
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 51 59 15,0
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteystiedot:
Petri Syvänen, puh. 029 504 8050, http://www.temtyollisyyskatsaus.fi

Linkit

Työvoimatutkimuksen tietokantataulukot

Kausitasoitetusta trendistä

Lukujen tarkkuudesta ja virhemarginaaleista kerrotaan työvoimatutkimuksen laatuselosteessa

Tilastokeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön työttömyystilastojen vertailu

Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat

Avoimet työpaikat

Tuoreimmat EU:n julkaisemat tiedot avoimista työpaikoista (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat


Lähde: Työvoimatutkimus 2018, elokuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Henri Lukkarinen 029 551 3704, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (443,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 25.09.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. elokuu 2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.12.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2018/08/tyti_2018_08_2018-09-25_tie_001_fi.html