Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2021, huhtikuu

Julkaistu: 24.4.2018

Työllisyys kasvoi maaliskuussa vuoden takaiseen verrattuna

Korjattu 24.4.2018. Korjattu luku on merkitty punaisella.

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli maaliskuussa 37 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömiä oli vuoden 2018 maaliskuussa 240 000, mikä oli 20 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste laski 0,8 prosenttiyksikköä 8,8 prosenttiin. Työttömyysasteen trendi oli maaliskuussa 8,2 prosenttia. Vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä työttömyysaste oli 8,8 prosenttia, mikä oli 0,6 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuoden 2017 vastaavana aikana.

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 2008/03–2018/03, 15–74-vuotiaat

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 2008/03–2018/03, 15–74-vuotiaat

Työttömyys ja työllisyys vaihtelevat kuukausittain varsin paljon ja muutos edellisen kuukauden havaintoon kertoo lähinnä kausi-ilmiöstä, eikä suhdannekehityksestä. Tämän johdosta tuoreinta tilastotietoa verrataan edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Sen sijaan trendisarjan luvut, joista on poistettu kausi- ja satunnaisvaihtelu, ovat keskenään vertailukelpoisia ja näin aikasarjan trendistä on helpompi havaita pitkän aikavälin kehitykseen ja suhdannevaihteluihin liittyviä ilmiöitä.

Trendi muuttuu yleensä jonkin verran, kun seuraavan kuukauden tiedot tulevat mukaan aikasarjaan. Viimeisimpien trendilukujen ennakollinen luonne on syytä ottaa huomioon päätelmiä tehtäessä. Tässä julkistuksessa ilmoitetut luvut ovat kausitasoittamattomia , ellei erikseen mainita, että kyse on trendistä. Lue tästä lisää trendistä.

Työllisiä oli vuoden 2018 maaliskuussa 2 476 000 (virhemarginaali ±32 000), mikä oli 37 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisiä miehiä oli 30 000 ja naisia 7 000 enemmän kuin vuoden 2017 maaliskuussa.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli maaliskuussa 70,0 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 68,8 prosenttia. Miesten työllisyysaste nousi edellisen vuoden maaliskuusta 1,5 prosenttiyksikköä 70,6 prosenttiin ja naisten työllisyysaste 0,8 prosenttiyksikköä 69,3 prosenttiin. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 71,1 prosenttia.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2018 maaliskuussa 240 000 (virhemarginaali ±19 000), mikä oli 20 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömiä miehiä oli 130 000 ja naisia 110 000.

Työttömyysaste oli maaliskuussa 8,8 prosenttia eli 0,8 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Miesten työttömyysaste laski vuodentakaisesta 1,5 prosenttiyksikköä 9,2 prosenttiin ja naisten 0,1 prosenttiyksikköä 8,4 prosenttiin. Työttömyysasteen trendi oli 8,2 prosenttia.

15–24-vuotiaita nuoria oli maaliskuussa yhteensä 622 000. Heistä työllisiä oli 232 000 ja työttömiä 74 000. Työvoimaan, eli työllisiin ja työttömiin, kuuluvien nuorten määrä oli näin ollen 306 000. Nuorten 15–24-vuotiaiden työttömyysaste, eli työttömien osuus työvoimasta, oli maaliskuussa 24,1 prosenttia, mikä oli 0,2 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 18,6 prosenttia. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömien osuus samanikäisestä väestöstä oli 11,8 prosenttia.

Työvoiman ulkopuolella olevia oli vuoden 2018 maaliskuussa 1 405 000 eli 5 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 134 000, mikä oli 9 000 enemmän vuoden 2017 maaliskuuhun verrattuna.

Työllisyyden muutokset 2017/03 – 2018/03 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74-vuotiaat

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2017/03 2018/03 2017/03 - 2018/03
1000 henkeä Prosenttia, %
Väestö yhteensä 4 109 4 122 0,3
Työvoima yhteensä 2 699 2 716 0,6
Työlliset 2 439 2 476 1,5
– palkansaajat 2 119 2 151 1,5
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 320 325 1,6
Työttömät 260 240 –7,7
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 410 1 405 –0,3
– piilotyöttömät  125 134 7,0
  Prosenttia, % Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste, 15–64-vuotiaat 68,8 70,0 1,1
Työttömyysaste 9,6 8,8 –0,8
Työvoimaosuus 65,7 65,9 0,2
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työvoimatutkimuksen vuoden 2018 ensimmäisen vuosineljänneksen tiedot

Vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä työllisiä oli keskimäärin 2 469 000 henkeä, mikä oli 63 000 enemmän kuin vuoden 2017 vastaavana aikana. Työllisten määrä lisääntyi eniten terveys- ja sosiaalipalvelujen (Q) ja teollisuuden (C) toimialoilla.

Työllisten tekemien työtuntien määrä vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä oli 0,4 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin.

Työttömiä oli vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä keskimäärin 237 000 henkeä, mikä oli 11 000 vähemmän kuin vuoden 2017 tammi-maaliskuussa. Vuoden 2018 ensimmäisen neljänneksen työttömyysaste oli 8,8 prosenttia, mikä oli 0,6 prosenttiyksikköä pienempi vuoden 2017 vastaavaan aikaan verrattuna.

Työvoiman ulkopuolella oli vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä 1 418 000 henkeä, mikä oli 36 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 140 000, mikä oli 8 000 vähemmän kuin vuoden 2017 vastaavana aikana.

Työllisyyden muutokset 2017/I – 2018/I Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos
2017/I 2018/I 2017/I - 2018/I
1000 henkeä Prosenttia (%)
Työvoima yhteensä 2 655 2 706 1,9
Työlliset yhteensä 2 407 2 469 2,6
Työttömät yhteensä 248 237 –4,4
– miehet 136 122 –10,5
– naiset 112 115 3,0
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 454 1 418 –2,5
– piilotyöttömät  149 140 –5,6
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli maaliskuun 2018 lopussa kaikkiaan 264 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 53 000 pienempi kuin edellisen vuoden maaliskuussa.

Työttömyys laski maaliskuussa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) alueilla; eniten Satakunnassa (-22 %), Pirkanmaalla (-22 %) ja Pohjanmaalla (-20 %). Maaliskuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita kokoaikaisesti lomautettuja oli 15 000, mikä oli 5 000 vähemmän kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli maaliskuun lopussa yhteensä 132 000 henkilöä, mikä oli 5 000 enemmän kuin edellisen vuoden maaliskuussa. Palveluiden piirissä oli 4,9 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 32 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 6 000 pienempi kuin edellisen vuoden maaliskuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin maaliskuussa 64 000 uutta avointa työpaikkaa eli 4 000 enemmän kuin edellisen vuoden maaliskuussa.

Muutokset 2017/03–2018/03 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2017/03 2018/03 2017/03 - 2018/03
1000 henkeä Prosenttia, %
Työttömät työnhakijat 317 264 –16,7
– yli vuoden työttömänä olleet 112 83 –26,2
Palveluissa yhteensä 127 132 4,3
– työllistetyt 23 25 11,8
– työvoimakoulutuksessa, valmennuksessa 24 23 –3,9
– työ- ja koulutuskokeilussa 13 13 3,1
– vuorotteluvapaasijaisena, kuntouttavassa työtoiminnassa, omaehtoisessa opiskelussa työttömyysetuudella 67 71 4,9
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 60 64 6,6
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteystiedot:
Petri Syvänen puh. 029 504 8050,  http://www.temtyollisyyskatsaus.fi

Linkit

Työvoimatutkimuksen tietokantataulukot

Kausitasoitetusta trendistä

Lukujen tarkkuudesta ja virhemarginaaleista kerrotaan työvoimatutkimuksen laatuselosteessa

Tilastokeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön työttömyystilastojen vertailu

Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat

Avoimet työpaikat

Tuoreimmat EU:n julkaisemat tiedot avoimista työpaikoista (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat


Lähde: Työvoimatutkimus 2018, maaliskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Taskinen 029 551 2690, Henri Lukkarinen 029 551 3704, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (602,0 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 24.4.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. maaliskuu 2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.6.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2018/03/tyti_2018_03_2018-04-24_tie_001_fi.html