Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 20.3.2018

Helmikuun työttömyysaste 8,6 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 2018 helmikuussa 233 000, mikä oli 9 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 8,6 prosenttia, kun se edellisvuoden helmikuussa oli 9,2 prosenttia. Työllisiä oli 79 000 enemmän kuin edellisvuoden helmikuussa. Työvoiman ulkopuolella olevia oli 54 000 vähemmän kuin vuosi sitten.

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 2008/02–2018/02, 15–74-vuotiaat

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 2008/02–2018/02, 15–74-vuotiaat

Työllisiä oli vuoden 2018 helmikuussa 2 469 000 (virhemarginaali ±32 000), mikä oli 79 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisiä miehiä oli 50 000 ja naisia 29 000 enemmän kuin vuoden 2017 helmikuussa.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli helmikuussa 69,8 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 67,3 prosenttia. Miesten työllisyysaste nousi edellisen vuoden helmikuusta 3,1 prosenttiyksikköä 70,5 prosenttiin. Naisten työllisyysaste nousi 2,0 prosenttiyksikköä 69,2 prosenttiin. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 71,1 prosenttia.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2018 helmikuussa 233 000 (virhemarginaali ±19 000), mikä oli 9 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömiä miehiä oli 121 000 ja naisia 112 000 henkeä. Työttömiä miehiä oli 17 000 vähemmän ja työttömiä naisia 8 000 enemmän kuin vuosi sitten.

Työttömyysaste oli helmikuussa 8,6 prosenttia eli 0,6 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Miesten työttömyysaste oli 8,7 ja naisten 8,6 prosenttia. Työttömyysasteen trendi oli 8,4 prosenttia.

15–24-vuotiaita nuoria oli helmikuussa yhteensä 623 000. Heistä työllisiä oli 238 000 ja työttömiä 64 000. Työvoimaan, eli työllisiin ja työttömiin, kuuluvien nuorten määrä oli näin ollen 302 000. Nuorten 15–24-vuotiaiden työttömyysaste, eli työttömien osuus työvoimasta, oli helmikuussa 21,1 prosenttia, mikä oli 1,7 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 18,3 prosenttia. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömien osuus samanikäisestä väestöstä oli 10,2 prosenttia.

Työvoiman ulkopuolella olevia oli vuoden 2018 helmikuussa 1 423 000 henkeä eli 54 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä  147 000, mikä oli 12 000 vähemmän kuin vuoden 2017 helmikuussa.

Työllisyyden muutokset 2017/02–2018/02 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74-vuotiaat

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2017/02 2018/02 2017/02 - 2018/02
1000 henkeä Prosenttia, %
Väestö yhteensä 4 108 4 125 0,4
Työvoima yhteensä 2 632 2 702 2,7
Työlliset 2 390 2 469 3,3
– palkansaajat 2 050 2 134 4,1
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 340 336 –1,2
Työttömät 242 233 –3,6
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 476 1 423 –3,6
– piilotyöttömät  159 147 –7,6
  Prosenttia, % Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste, 15–64–vuotiaat 67,3 69,8 2,6
Työttömyysaste 9,2 8,6 –0,6
Työvoimaosuus 64,1 65,5 1,4
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa  oli helmikuun 2018 lopussa kaikkiaan 276 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 56 000 pienempi kuin edellisen vuoden helmikuussa.

Työttömyys laski helmikuussa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) alueilla; eniten Pirkanmaalla (–23 %), Satakunnassa (–23 %) ja Pohjanmaalla (–20 %). Helmikuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita kokoaikaisesti lomautettuja oli 17 000, mikä oli 6 000 vähemmän kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli helmikuun lopussa yhteensä 126 000 henkilöä, mikä oli sama määrä kuin edellisen vuoden helmikuussa. Palveluiden piirissä oli 4,7 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 33 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 7 000 pienempi kuin edellisen vuoden helmikuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin helmikuussa 69 000 uutta avointa työpaikkaa eli 12 000 enemmän kuin edellisen vuoden helmikuussa.

Muutokset 2017/02–2018/02 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2017/02 2018/02 2017/02 - 2018/02
1000 henkeä Prosenttia, %
Työttömät työnhakijat 332 276 –16,8
– yli vuoden työttömänä olleet 117 86 –26,3
Palveluissa yhteensä 126 126 0,2
– työllistetyt 22 25 9,4
– työvoimakoulutuksessa, valmennuksessa 25 21 –16,0
– työ- ja koulutuskokeilussa 12 12 –1,3
– vuorotteluvapaasijaisena, kuntouttavassa työtoiminnassa, omaehtoisessa opiskelussa työttömyysetuudella 66 68 3,6
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 57 69 20,5
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteystiedot:
Petri Syvänen puh. 029 504 8050,  http://www.temtyollisyyskatsaus.fi

Linkit

Työvoimatutkimuksen tietokantataulukot

Kausitasoitetusta trendistä

Lukujen tarkkuudesta ja virhemarginaaleista kerrotaan työvoimatutkimuksen laatuselosteessa

Tilastokeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön työttömyystilastojen vertailu

Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat

Avoimet työpaikat

Tuoreimmat EU:n julkaisemat tiedot avoimista työpaikoista (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat


Lähde: Työvoimatutkimus 2018, helmikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ulla Hannula 029 551 2924, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (427,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 20.03.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. helmikuu 2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.10.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2018/02/tyti_2018_02_2018-03-20_tie_001_fi.html