Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2020, maj

Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2017/01 - 2018/01

  År/Månad Förändring
2017/01 2018/01 2017/01 - 2018/01
Procent, % Procent, % Procentenhet
Nyckeltal Kön      
Relativt sysselsättningstal, 15-64-åringar Båda könen 67,0 69,3 2,3
Män 68,0 70,0 2,0
Kvinnor 65,9 68,5 2,6
Relativt arbetslöshetstal, 15–74-åringar Båda könen 9,2 8,8 -0,4
Män 9,0 8,4 -0,7
Kvinnor 9,4 9,3 -0,1
Relativt arbetskraftstal, 15–74-åringar Båda könen 64,1 65,5 1,4
Män 66,0 66,8 0,8
Kvinnor 62,2 64,1 1,9

Källa: Arbetskraftsundersökning 2018, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsi Toivonen 029 551 3535, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 20.02.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. januari 2018, Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2017/01 - 2018/01 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2018/01/tyti_2018_01_2018-02-20_tau_001_sv.html