Liitetaulukko 36. Sivutyötä tutkimusviikolla tehneet sekä sivutyötä tehneiden osuus työllisistä päätyön toimialan (TOL 2008) mukaan vuonna 2017, 15-74-vuotiaat

  Työlliset yhteensä Sivutyötä tehneet Sivutyötä tehneiden osuus
1000 henkeä 1000 henkeä Prosenttia
Toimiala TOL 2008      
Toimialat yhteensä 00-99 2 473 102 4,1
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 99 5 5,4
C-E Teollisuus; sähkö-, lämpö-, vesi- ja jätehuolto yms. 10-39 355 7 2,1
F Rakentaminen 41-43 187 4 2,4
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 282 9 3,3
H Kuljetus ja varastointi 49-53 139 4 2,8
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 85 5 5,4
J Informaatio ja viestintä 58-63 106 4 4,2
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 81 3 3,5
M, N Liike-elämän palvelut 69-82 283 12 4,2
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 115 5 4,2
P Koulutus 85 181 13 7,4
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 404 19 4,7
R-U Taiteet, viihde ja virkistys; muu palvelutoiminta 90-99 152 11 7,1

Lähde: Työvoimatutkimus 2017. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ulla Hannula 029 551 2924, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 12.4.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. työllisyys ja työttömyys 2017, Liitetaulukko 36. Sivutyötä tutkimusviikolla tehneet sekä sivutyötä tehneiden osuus työllisistä päätyön toimialan (TOL 2008) mukaan vuonna 2017, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.1.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2017/13/tyti_2017_13_2018-04-12_tau_036_fi.html