Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 19. Palkansaajien tehdyt työtunnit, mukaan lukien sivutyötunnit, toimialan (TOL 2008) mukaan vuosina 2013 - 2017, 15-74-vuotiaat

  Tehdyt työtunnit, 1000 tuntia
Vuosi
2013 2014 2015 2016 2017
Toimiala TOL 2008          
Toimialat yhteensä 00-99 3 334 695 3 307 924 3 289 398 3 372 160 3 437 121
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 73 129 68 616 70 886 67 752 64 847
C Teollisuus 10-33 549 517 520 069 514 170 518 858 526 795
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 42 816 43 257 39 698 47 495 48 844
F Rakentaminen 41-43 231 929 224 500 222 019 236 388 255 933
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 398 125 383 816 382 255 398 894 389 414
H Kuljetus ja varastointi 49-53 194 614 195 942 189 185 204 069 201 523
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 110 639 104 715 104 377 103 168 105 106
J Informaatio ja viestintä 58-63 149 160 151 531 158 549 155 544 155 488
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 106 872 108 393 106 678 114 134 121 302
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 205 069 208 650 209 374 201 571 219 638
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 132 106 134 826 142 826 145 090 155 256
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 172 765 165 021 167 000 184 377 188 225
P Koulutus 85 237 616 246 367 235 442 236 105 247 553
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 565 570 579 216 576 916 587 168 587 771
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 64 703 64 499 65 361 68 676 68 454
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 85 749 92 953 93 212 91 664 93 173

Lähde: Työvoimatutkimus 2017. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ulla Hannula 029 551 2924, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 12.4.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. työllisyys ja työttömyys 2017, Liitetaulukko 19. Palkansaajien tehdyt työtunnit, mukaan lukien sivutyötunnit, toimialan (TOL 2008) mukaan vuosina 2013 - 2017, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.9.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2017/13/tyti_2017_13_2018-04-12_tau_019_fi.html