Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 25.1.2018

Joulukuun työttömyysaste 8,4 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 2017 joulukuussa 227 000, mikä oli 20 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 8,4 prosenttia, kun se edellisvuoden joulukuussa oli 7,9 prosenttia. Työllisiä oli 48 000 enemmän kuin edellisvuoden joulukuussa. Neljännellä vuosineljänneksellä (loka-joulukuussa) työttömyysaste oli 7,6 prosenttia, mikä oli 0,4 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuoden 2016 vastaavalla ajanjaksolla. Vuonna 2017 työttömyysaste oli keskimäärin 8,6 prosenttia, kun se vuonna 2016 oli 8,8 prosenttia.

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 2007/12–2017/12, 15–74-vuotiaat

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 2007/12–2017/12, 15–74-vuotiaat

Työllisiä oli vuoden 2017 joulukuussa 2 469 000 (virhemarginaali ±33 000), mikä oli 48 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisiä miehiä oli 19 000 ja naisia 30 000 enemmän kuin vuoden 2016 joulukuussa.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli joulukuussa 69,6 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 68,3 prosenttia. Miesten työllisyysaste nousi edellisen vuoden joulukuusta 0,7 prosenttiyksikköä 70,4 prosenttiin ja naisten työllisyysaste 2,0 prosenttiyksikköä 68,8 prosenttiin. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 70,7 prosenttia.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2017 joulukuussa 227 000 (virhemarginaali ±18 000), mikä oli 20 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömiä miehiä oli 125 000 ja naisia 103 000 henkeä.

Työttömyysaste oli joulukuussa 8,4 prosenttia eli 0,6 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Miesten työttömyysaste oli 8,9 ja naisten 7,9 prosenttia. Työttömyysasteen trendi oli 8,4 prosenttia.

15–24-vuotiaita nuoria oli joulukuussa yhteensä 624 000. Heistä työllisiä oli 249 000 ja työttömiä 46 000. Työvoimaan, eli työllisiin ja työttömiin, kuuluvien nuorten määrä oli näin ollen 295 000. Nuorten 15–24-vuotiaiden työttömyysaste, eli työttömien osuus työvoimasta, oli joulukuussa 15,5 prosenttia, mikä oli 0,8 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 18,8 prosenttia. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömien osuus samanikäisestä väestöstä oli 7,3 prosenttia.

Työvoiman ulkopuolella olevia oli vuoden 2017 joulukuussa 1 423 000 henkeä eli 58 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 145 000, mikä oli 21 000 vähemmän vuoden 2016 joulukuuhun verrattuna.

Työllisyyden muutokset 2016/12 – 2017/12 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74-vuotiaat

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2016/12 2017/12 2016/12 - 2017/12
1000 henkeä Prosenttia, %
Väestö yhteensä 4 109 4 119 0,2
Työvoima yhteensä 2 628 2 697 2,6
Työlliset 2 421 2 469 2,0
– palkansaajat 2 095 2 157 2,9
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 326 312 –4,1
Työttömät 207 227 9,8
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 481 1 423 –3,9
– piilotyöttömät  166 145 –12,7
  Prosenttia, % Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste, 15–64-vuotiaat 68,3 69,6 1,3
Työttömyysaste 7,9 8,4 0,6
Työvoimaosuus 64,0 65,5 1,5
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työvoimatutkimuksen vuoden 2017 neljännen vuosineljänneksen tiedot

Vuoden 2017 neljännellä neljänneksellä työllisiä oli keskimäärin 2 486 000 henkeä, mikä oli 59 000 enemmän kuin vuoden 2016 vastaavana aikana. Työllisten määrä lisääntyi eniten ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan (M) sekä koulutuksen (P) toimialaloilla.

Työllisten tekemien työtuntien määrä vuoden 2017 neljännellä neljänneksellä oli 1,8 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin.

Työttömiä oli vuoden 2017 neljännellä neljänneksellä keskimäärin 205 000 henkeä, mikä oli 8 000 henkeä vähemmän kuin vuoden 2016 loka-joulukuussa. Vuoden 2017 neljännen neljänneksen työttömyysaste oli 7,6 prosenttia, mikä oli 0,4 prosenttiyksikköä pienempi vuoden 2016 vastaavaan aikaan verrattuna.

Työvoiman ulkopuolella oli vuoden 2017 neljännellä neljänneksellä 1 429 000 henkeä, mikä oli 42 000 henkeä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 142 000, mikä oli 25 000 vähemmän kuin vuoden 2016 vastaavana aikana.

Työllisyyden muutokset 2016/IV – 2017/IV Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74–vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos
2016/IV 2017/IV 2016/IV - 2017/IV
1000 henkeä Prosenttia (%)
Työvoima yhteensä 2 639 2 690 1,9
Työlliset yhteensä 2 427 2 486 2,4
Työttömät yhteensä 212 205 –3,6
– miehet 115 113 –2,0
– naiset 98 92 –5,5
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 470 1 429 –2,8
– piilotyöttömät  167 142 –14,8
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työvoimatutkimuksen vuoden 2017 vuosikeskiarvot

Työllisiä oli vuonna 2017 keskimäärin 2 473 000, mikä oli 25 000 enemmän kuin vuonna 2016. Vuoden 2017 työllisyysaste oli 69,6 prosenttia, kun se vuonna 2016 oli 68,7 prosenttia.

Työttömyysaste oli vuonna 2017 keskimäärin 8,6 prosenttia, kun se vuonna 2016 oli 8,8 prosenttia. Työttömiä oli vuonna 2017 keskimäärin 234 000 henkeä, mikä oli hieman vähemmän edelliseen vuoteen verrattuna.

Työllisten tekemien työtuntien määrä vuonna 2017 oli 0,7 prosenttia suurempi kuin vuonna 2016. Työpanoksen määrä työllistä kohti pysyi lähes ennallaan.

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen vuotta 2017 koskevia vuosikeskiarvoja julkaistaan tämän julkaisun liitetaulukoissa sekä työvoimatutkimuksen tietokantataulukoissa . Yleiskatsaus vuoden 2017 vuositiedoista sekä aikasarjatiedoista vuosilta 2008–2017 julkaistaan 12.4.2018.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli joulukuun 2017 lopussa kaikkiaan 296 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 63 000 pienempi kuin edellisen vuoden joulukuussa.

Työttömyys laski joulukuussa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) alueilla; eniten Satakunnassa (–25 %), Pirkanmaalla (–25 %) ja Pohjanmaalla (–22 %). Joulukuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita kokoaikaisesti lomautettuja oli 17 000, mikä oli 10 000 vähemmän kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli joulukuun lopussa yhteensä 115 000 henkilöä, mikä oli lähes sama määrä kuin edellisen vuoden joulukuussa. Palveluiden piirissä oli 4,2 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 38 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 10 000 pienempi kuin edellisen vuoden joulukuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin joulukuussa 40 000 uutta avointa työpaikkaa eli 3 000 enemmän kuin edellisen vuoden joulukuussa.

Muutokset 2016/12–2017/12 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2016/12 2017/12 2016/12 - 2017/12
1000 henkeä Prosenttia, %
Työttömät työnhakijat 358 296 –17,5
– yli vuoden työttömänä olleet 122 92 –24,9
Palveluissa yhteensä 114 115 0,4
– työllistetyt 22 23 5,6
– työvoimakoulutuksessa, valmennuksessa 21 19 –11,3
– työ- ja koulutuskokeilussa 10 9 –6,1
– vuorotteluvapaasijaisena, kuntouttavassa työtoiminnassa, omaehtoisessa opiskelussa työttömyysetuudella 61 63 3,6
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 37 40 8,7
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteystiedot:
Petri Syvänen puh. 029 504 8050,  http://www.temtyollisyyskatsaus.fi

Linkit

Työvoimatutkimuksen tietokantataulukot

Kausitasoitetusta trendistä

Lukujen tarkkuudesta ja virhemarginaaleista kerrotaan työvoimatutkimuksen laatuselosteessa

Tilastokeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön työttömyystilastojen vertailu

Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat

Avoimet työpaikat

Tuoreimmat EU:n julkaisemat tiedot avoimista työpaikoista (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat


Lähde: Työvoimatutkimus 2017, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Joanna Viinikka 029 551 3796, Kirsi Toivonen 029 551 3535, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (711,1 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 25.1.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. joulukuu 2017. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2017/12/tyti_2017_12_2018-01-25_tie_001_fi.html