Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 55. Työttömyysasteet koulutusasteen ja sukupuolen mukaan vuosina 2014 - 2016, 15-74-vuotiaat

  Vuosi Muutos
2014 2015 2016 2015/2016
Prosenttia, % Prosenttia, % Prosenttia, % Prosenttiyksikköä
Sukupuoli Koulutusaste        
Sukupuolet yhteensä Yhteensä 8,7 9,4 8,8 -0,6
Toisen asteen koulutus (3,4) 1) 9,6 10,6 9,6 -1,1
Korkea-aste yhteensä (5,6,7,8) 5,3 6,0 5,9 -0,1
- alin korkea-aste (5) 4,5 5,2 5,3 0,1
- alempi korkeakouluaste (6) 6,3 6,8 6,4 -0,4
- ylempi korkeakoulu- tai tutkijakoulutusaste (7,8) 4,9 5,7 5,8 0,1
Ei perusasteen jälkeistä koulutusta tai koulutusaste tuntematon 15,9 16,2 16,0 -0,2
Miehet Yhteensä 9,3 9,9 9,0 -0,8
Toisen asteen koulutus (3,4) 1) 10,1 10,8 9,9 -1,0
Korkea-aste yhteensä (5,6,7,8) 5,8 6,5 6,0 -0,5
- alin korkea-aste (5) 4,7 5,8 5,7 -0,1
- alempi korkeakouluaste (6) 7,4 7,6 6,9 -0,7
- ylempi korkeakoulu- tai tutkijakoulutusaste (7,8) 5,1 5,8 5,2 -0,5
Ei perusasteen jälkeistä koulutusta tai koulutusaste tuntematon 14,7 14,7 13,5 -1,2
Naiset Yhteensä 8,0 8,8 8,6 -0,3
Toisen asteen koulutus (3,4) 1) 9,0 10,3 9,1 -1,2
Korkea-aste yhteensä (5,6,7,8) 4,8 5,6 5,8 0,2
- alin korkea-aste (5) 4,3 4,9 5,0 0,2
- alempi korkeakouluaste (6) 5,3 6,1 6,0 -0,1
- ylempi korkeakoulu- tai tutkijakoulutusaste (7,8) 4,6 5,6 6,2 0,6
Ei perusasteen jälkeistä koulutusta tai koulutusaste tuntematon 18,0 18,9 20,3 1,4
1) Kansallinen koulutusluokitus 2016 on otettu käyttöön vuoden 2016 tiedoissa. Edeltävässä koulutusasteluokituksessa 2011 erikoisammattitutkinnot (4) sisältyivät keskiasteen koulutukseen (3). Uudessa koulutusluokituksessa luokat 3 ja 4 on erotettu omiksi luokikseen. Taulukossa nämä molemmat luokat sisältyvät toisen asteen koulutukseen.

Lähde: Työvoimatutkimus 2017, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Joanna Viinikka 029 551 3796, Kirsi Toivonen 029 551 3535, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 25.1.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. joulukuu 2017, Liitetaulukko 55. Työttömyysasteet koulutusasteen ja sukupuolen mukaan vuosina 2014 - 2016, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2017/12/tyti_2017_12_2018-01-25_tau_055_fi.html