Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 49. Työllisten tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) vuosina 2015 - 2017, 15-74-vuotiaat

  Vuosi Muutos Muutos
2015 2016 2017 2016/2017 2016/2017
Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008          
Toimialat yhteensä 00-99 3947,1 4011,6 4040,4 28,8 0,7
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 222,1 199,4 195,8 -3,5 -1,8
Maatalous 01 166,1 149,5 146,7 -2,8 -1,9
C Teollisuus 10-33 560,5 565,1 571,1 5,9 1,1
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 77,0 75,8 72,7 -3,0 -4,0
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 83,9 85,7 77,8 -7,8 -9,2
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 78,2 80,4 79,8 -0,6 -0,8
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 95,5 95,3 96,8 1,5 1,6
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 169,8 174,6 182,4 7,8 4,5
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 56,0 53,4 61,5 8,1 15,2
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 42,3 49,0 49,9 0,9 1,8
F Rakentaminen 41-43 303,7 328,8 339,6 10,8 3,3
Talonrakentaminen 41 111,5 123,6 123,2 -0,4 -0,3
Erikoistunut rakennustoiminta 43 161,6 177,5 180,2 2,6 1,5
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 458,7 471,2 457,1 -14,2 -3,0
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 74,6 73,0 78,8 5,8 7,9
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 142,7 157,3 149,0 -8,3 -5,3
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 241,5 240,9 229,3 -11,6 -4,8
H Kuljetus ja varastointi 49-53 233,7 246,9 239,5 -7,4 -3,0
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 160,1 168,2 164,0 -4,2 -2,5
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 73,6 78,8 75,5 -3,2 -4,1
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 132,7 131,1 126,4 -4,6 -3,5
J Informaatio ja viestintä 58-63 178,6 172,0 179,3 7,3 4,2
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 120,4 125,6 132,8 7,2 5,8
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 276,0 270,8 286,1 15,3 5,6
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 104,3 102,1 105,2 3,0 3,0
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 167,7 172,3 178,7 6,3 3,7
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 100,3 99,8 100,2 0,4 0,4
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 167,2 184,4 188,7 4,2 2,3
P Koulutus 85 243,0 242,5 255,5 13,0 5,3
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 614,3 624,1 614,8 -9,3 -1,5
Terveyspalvelut 86 289,4 289,3 286,6 -2,6 -0,9
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 141,8 144,3 139,2 -5,1 -3,5
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 183,1 190,5 188,9 -1,6 -0,9
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 87,6 89,2 90,7 1,5 1,7
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 125,5 126,6 126,0 -0,5 -0,4
X Toimiala tuntematon 00 13,1 12,5 8,5 -4,0 -32,1

Lähde: Työvoimatutkimus 2017, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Joanna Viinikka 029 551 3796, Kirsi Toivonen 029 551 3535, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 25.1.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. joulukuu 2017, Liitetaulukko 49. Työllisten tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) vuosina 2015 - 2017, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.9.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2017/12/tyti_2017_12_2018-01-25_tau_049_fi.html