Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 48. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2015 - 2017

  År Förändring Förändring
2015 2016 2017 2016/2017 2016/2017
1000 personer 1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Näringsgren TOL 2008          
Näringsgrenar totalt 00-99 2 437 2 448 2 473 25 1,0
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 109 101 99 -2 -2,1
Jordbruk 01 75 71 71 0 -0,7
C Tillverkning 10-33 328 327 326 -1 -0,4
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 47 45 43 -2 -3,6
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 50 50 45 -5 -10,6
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 45 47 46 -1 -1,2
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 55 54 55 1 1,3
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 100 101 103 2 1,9
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 32 30 34 4 12,1
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 24 29 29 0 -0,5
F Byggverksamhet 41-43 168 178 187 8 4,7
Byggande av hus 41 63 68 70 2 2,9
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 88 95 97 2 2,3
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 284 290 282 -9 -2,9
Handel samt reparation av motorfordon 45 42 41 43 3 6,4
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 80 89 84 -5 -5,2
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 162 161 155 -7 -4,0
H Transport och magasinering 49-53 137 141 139 -1 -0,9
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 88 90 89 -1 -0,7
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 50 51 50 -1 -1,3
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 87 85 85 0 -0,5
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 106 101 106 4 4,4
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 73 75 81 6 7,7
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 171 163 172 9 5,5
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 63 61 63 2 3,1
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 107 109 112 3 2,5
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 65 64 64 0 -0,1
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 106 111 115 5 4,1
P Utbildning 85 179 173 181 8 4,8
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 404 409 404 -5 -1,2
Hälso- och sjukvård 86 190 190 187 -4 -2,0
Vård och omsorg med boende 87 89 91 87 -4 -4,2
Öppna sociala insatser 88 125 128 131 3 2,0
R Kultur, nöje och fritid 90-93 61 63 66 3 4,4
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 84 85 87 1 1,6
X Näringsgrenen okänd 00 9 8 5 -3 -42,5

Källa: Arbetskraftsundersökning 2017, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Kirsi Toivonen 029 551 3535, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 25.1.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2017, Tabellbilaga 48. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2015 - 2017 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2017/12/tyti_2017_12_2018-01-25_tau_048_sv.html