Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 48. Työlliset toimialoittain (TOL 2008) vuosina 2015 - 2017, 15-74-vuotiaat

  Vuosi Muutos Muutos
2015 2016 2017 2016/2017 2016/2017
1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008          
Toimialat yhteensä 00-99 2 437 2 448 2 473 25 1,0
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 109 101 99 -2 -2,1
Maatalous 01 75 71 71 0 -0,7
C Teollisuus 10-33 328 327 326 -1 -0,4
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 47 45 43 -2 -3,6
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 50 50 45 -5 -10,6
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 45 47 46 -1 -1,2
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 55 54 55 1 1,3
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 100 101 103 2 1,9
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 32 30 34 4 12,1
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 24 29 29 0 -0,5
F Rakentaminen 41-43 168 178 187 8 4,7
Talonrakentaminen 41 63 68 70 2 2,9
Erikoistunut rakennustoiminta 43 88 95 97 2 2,3
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 284 290 282 -9 -2,9
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 42 41 43 3 6,4
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 80 89 84 -5 -5,2
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 162 161 155 -7 -4,0
H Kuljetus ja varastointi 49-53 137 141 139 -1 -0,9
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 88 90 89 -1 -0,7
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 50 51 50 -1 -1,3
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 87 85 85 0 -0,5
J Informaatio ja viestintä 58-63 106 101 106 4 4,4
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 73 75 81 6 7,7
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 171 163 172 9 5,5
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 63 61 63 2 3,1
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 107 109 112 3 2,5
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 65 64 64 0 -0,1
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 106 111 115 5 4,1
P Koulutus 85 179 173 181 8 4,8
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 404 409 404 -5 -1,2
Terveyspalvelut 86 190 190 187 -4 -2,0
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 89 91 87 -4 -4,2
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 125 128 131 3 2,0
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 61 63 66 3 4,4
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 84 85 87 1 1,6
X Toimiala tuntematon 00 9 8 5 -3 -42,5

Lähde: Työvoimatutkimus 2017, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Joanna Viinikka 029 551 3796, Kirsi Toivonen 029 551 3535, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 25.1.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. joulukuu 2017, Liitetaulukko 48. Työlliset toimialoittain (TOL 2008) vuosina 2015 - 2017, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.9.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2017/12/tyti_2017_12_2018-01-25_tau_048_fi.html