Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 47. Työlliset koulutusasteen ja sukupuolen mukaan vuosina 2014 - 2016, 15-74-vuotiaat

  Vuosi Muutos Muutos
2014 2015 2016 2015/2016 2015/2016
1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä Prosenttia, %
Sukupuoli Koulutusaste          
Sukupuolet yhteensä Yhteensä 2 447 2 437 2 448 11 0,5
Toisen asteen koulutus (3,4) 1) 1 103 1 098 1 103 5 0,5
Korkea-aste yhteensä (5,6,7,8) 1 043 1 057 1 064 7 0,6
- alin korkea-aste (5) 300 293 282 -12 -3,9
- alempi korkeakouluaste (6) 366 382 399 17 4,4
- ylempi korkeakoulu- tai tutkijakoulutusaste (7,8) 377 382 383 1 0,3
Ei perusasteen jälkeistä koulutusta tai koulutusaste tuntematon 302 282 282 0 -0,2
Miehet Yhteensä 1 254 1 249 1 267 18 1,4
Toisen asteen koulutus (3,4) 1) 608 607 620 13 2,1
Korkea-aste yhteensä (5,6,7,8) 457 461 466 4 0,9
- alin korkea-aste (5) 116 112 109 -4 -3,2
- alempi korkeakouluaste (6) 166 174 181 6 3,7
- ylempi korkeakoulu- tai tutkijakoulutusaste (7,8) 175 175 176 1 0,8
Ei perusasteen jälkeistä koulutusta tai koulutusaste tuntematon 190 180 181 1 0,5
Naiset Yhteensä 1 193 1 188 1 182 -7 -0,5
Toisen asteen koulutus (3,4) 1) 495 491 483 -8 -1,6
Korkea-aste yhteensä (5,6,7,8) 586 595 598 3 0,4
- alin korkea-aste (5) 184 181 173 -8 -4,4
- alempi korkeakouluaste (6) 200 207 218 10 5,1
- ylempi korkeakoulu- tai tutkijakoulutusaste (7,8) 202 207 207 0 0,0
Ei perusasteen jälkeistä koulutusta tai koulutusaste tuntematon 112 102 101 -1 -1,3
1) Kansallinen koulutusluokitus 2016 on otettu käyttöön vuoden 2016 tiedoissa. Edeltävässä koulutusasteluokituksessa 2011 erikoisammattitutkinnot (4) sisältyivät keskiasteen koulutukseen (3). Uudessa koulutusluokituksessa luokat 3 ja 4 on erotettu omiksi luokikseen. Taulukossa nämä molemmat luokat sisältyvät toisen asteen koulutukseen.

Lähde: Työvoimatutkimus 2017, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Joanna Viinikka 029 551 3796, Kirsi Toivonen 029 551 3535, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 25.1.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. joulukuu 2017, Liitetaulukko 47. Työlliset koulutusasteen ja sukupuolen mukaan vuosina 2014 - 2016, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.9.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2017/12/tyti_2017_12_2018-01-25_tau_047_fi.html