Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 35. Löntagarnas arbetade timmar efter näringsgren (TOL 2008) 2016/IV - 2017/IV

  År/Kvartal Förändring Förändring
2016/IV 2017/IV 2016/IV - 2017/IV 2016/IV - 2017/IV
Miljoner timmar Miljoner timmar Miljoner timmar Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 869,8 894,4 24,6 2,8
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 14,7 16,5 1,8 12,0
Jordbruk 01 7,5 8,0 0,5 6,4
C Tillverkning 10-33 137,6 136,8 -0,8 -0,6
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 17,1 16,6 -0,5 -2,9
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 19,3 18,4 -0,9 -4,5
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 20,2 19,9 -0,3 -1,4
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 23,3 21,5 -1,8 -7,9
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 46,9 47,4 0,5 1,2
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 10,9 13,0 2,1 19,3
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 14,4 12,5 -2,0 -13,7
F Byggverksamhet 41-43 63,4 67,9 4,5 7,1
Byggande av hus 41 22,7 24,8 2,0 8,9
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 34,1 34,9 0,8 2,4
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 102,0 99,7 -2,4 -2,3
Handel samt reparation av motorfordon 45 14,9 17,0 2,1 14,0
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 35,0 32,9 -2,1 -6,0
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 52,2 49,9 -2,3 -4,5
H Transport och magasinering 49-53 53,1 52,6 -0,5 -0,9
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 35,6 33,5 -2,1 -5,8
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 17,5 19,1 1,6 9,1
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 23,3 26,3 3,0 12,7
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 40,5 40,1 -0,4 -0,9
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 28,3 28,7 0,3 1,2
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 53,9 58,1 4,2 7,8
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 23,3 25,4 2,0 8,8
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 35,7 37,5 1,8 5,1
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 20,2 20,6 0,4 2,2
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 47,9 48,7 0,8 1,7
P Utbildning 85 64,8 69,6 4,8 7,4
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 148,1 154,4 6,3 4,2
Hälso- och sjukvård 86 64,8 71,1 6,3 9,7
Vård och omsorg med boende 87 35,5 33,7 -1,8 -5,0
Öppna sociala insatser 88 47,8 49,5 1,7 3,6
R Kultur, nöje och fritid 90-93 16,6 17,9 1,3 8,0
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 23,0 24,9 1,9 8,2
X Näringsgrenen okänd 00 2,4 2,3 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2017, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Kirsi Toivonen 029 551 3535, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 25.1.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2017, Tabellbilaga 35. Löntagarnas arbetade timmar efter näringsgren (TOL 2008) 2016/IV - 2017/IV . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 10.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2017/12/tyti_2017_12_2018-01-25_tau_035_sv.html